top of page

Mācību maksa

Ogres novada pašvaldība noteikusi mācību maksu Ogres Mūzikas skolā:

  • Mācības profesionālās ievirzes programmās –  20 € mēnesī

  • Mācības interešu izglītības programmās, tai skaitā sagatavošanas klasē – 30 €

Mācību maksas atlaides tiek piešķirtas:

  • 50% apmērā bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, ja skolā mācās divi un vairāk bērnu no vienas ģimenes;

  • 100% apmērā bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem. Audzēkņiem par īpašiem sasniegumiem pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu.


Ar pilnu Ogres novada domes protokolu par mācību maksām un atlaidēm iespējams iepazīties šeit:

 

Rekvizīti mācību maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Ogres Novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: LV 90000024455

AS SEB Banka 

Konta Nr.: LV45UNLA0050023262193
 

 

Lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi:


Mācību maksa – OGRES MŪZIKAS SKOLA, Līguma Nr., SKOLĒNA VĀRDS, UZVĀRDS, mēnesis, par kuru tiek veikta samaksa.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar mūzikas skolas lietvedi Ilonu Roni ilona.rone@ogresnovads.lv.

bottom of page