Interešu izglītības nodarbības sāksies no 28.septembra.

2455 STUNDAS/7 GADI

Stundu sarakstā iespējamas izmaiņas, precizētā informācija tiek atspoguļota

E-klasē!