top of page

Mūzikas teorijas nodaļa

Mūzikas teorijas nodaļā visu specialitāšu audzēkņi apgūst obligātos mācību priekšmetus – Solfedžo un Mūzikas literatūru.

Solfedžo stundās audzēkņiem tiek attīsta muzikālā dzirde, atmiņa un domāšana, pilnveidotas vokālās intonēšanas un praktiskās muzicēšanas iemaņas.

Mūzikas literatūras stundās veidojas izpratne par mūzikas laikmetiem, stiliem, dažādu komponistu rokrakstiem, mūzikas formām un žanriem.​

Mācību gada laikā audzēkņi tiek iesaistīti dažādos ārpusklases pasākumos – radošajos konkursos, mācību ekskursijās, skolas un ārpusskolas koncertos, operas/baleta izrāžu apmeklējumos.

Skatuves pieredzi un runas kultūru audzēkņi attīsta, veidojot dažādus projektu darbus un prezentācijas, kā arī vadot skolas koncertus. Dziļāku izpratni par stundās apgūto vielu veido piedalīšanās Muzikālajās pēcpusdienās, kanonu konkursos. Tas ikdienas stundas pārvērš neaizmirstamā piedzīvojumā un teorētiskās zināšanas- praktiskā pieredzē.

Muzicēt ar prieku un sapratni – dziedāt, spēlēt, ritmizēt, saklausīt, uztvert, izjust, domāt un analizēt – šīs spējas palīdz arī specialitātes stundās apgūt un interpretēt izvēlētos skaņdarbus un dziesmas.

NODAĻAS VADĪTĀJA: Gunta Goiževska

Music Notes
WhatsApp Image 2023-09-06 at 09.42.58.jpeg
WhatsApp Image 2023-09-06 at 09.42.59 (1).jpeg
WhatsApp Image 2023-09-06 at 09.43.00.jpeg
WhatsApp Image 2023-09-06 at 09.42.59.jpeg
bottom of page