PIETEIKUMI VAIRS NETIEK PIEŅEMTI!

 

Papilduzņemšana Mūzikas jomā 2022./2023. m. g. sekojošās izglītības programmās:

- taustiņinstrumentu spēle (akordeona spēle);

- stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle);

- pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle);

- vokālā mūzika (kora klase).

 

Uzņemšanas eksāmens: 29. augustā plkst. 16.00

Iestājeksāmena laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

- jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

- plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

 

Lai pieteiktos iestājeksāmenam, lūdzu, aizpildiet iesniegumu: