top of page

UZŅEMTO AUDZĒKŅU SARAKSTS  2023./2024.

 

 

Uzņemšanas nosacījumi

1. Aizpildīt uzņemšanas iesnieguma veidlapu, kas atrodas augstāk

2. Ierasties uz konsultācijām un iestājpārbaudījumiem

UZŅEMŠANA MŪZIKAS JOMĀ

 

Sekojošās izglītības programmās:

- Taustiņinstrumentu spēle

- Daudzstīgu instrumentu spēle

- Lociņstīgu instrumentu spēle

- Pūšaminstrumentu spēle

- Vokālā mūzika (kora klase).

 

Uzņemšanas eksāmens: 30 maijs plkst. 16.00 plkst. un 31. maijā plkst. 10.00

Konsultācijas 24. maijā plkst. 17.00 un 25. maijā plkst. 17.00

Iestājeksāmena laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

- jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

- plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

 

bottom of page