top of page

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

OGRES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS MŪZIKAS JOMĀ

IMG_5158 (1).JPG

Programmas, kurās jāmacās 8 gadi

Klavierspēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Vokālā mūzika/Kora kl.:

UZŅEM:

sagat. kl. - no 6 gadu vecuma;

1. klasē - no 7 gadu vecuma.

muzskizlaidums23 (771 of 1612)_edited.jpg

Programmas, kurās jāmacās 6 gadi

Arfas spēle, Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, Ģitāras spēle, Akordeona spēle, Kokles spēle:

UZŅEM:

sagat. kl. - no 8 gadu vecuma;

1. klasē - no 9 gadu vecuma.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI UN PIETEIKŠANĀS

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

  • Jāaizpilda uzņemšanas veidlapa, kas tiek publicēta maijā OMMS mājaslapā

  • Jāapmeklē konsultācija

  • Jāapmeklē iestājeksāmeni

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI UN KONSULTĀCIJAS

Iestājeksāmena laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

- jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

- plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām. Konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu. 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Jāaizpilda iesnieguma veidlapa vai brīvā formā uzrakstīts iesniegums (iesnieguma veidlapai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības vai pases/ID kopija, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli).

Mācību maksas atvieglojumu gadījumā nepieciešams uzrādīt apliecinošu dokumentu ("3+ģimenes karte" u.c. dokumenti, kas ļauj Jums saņemt mācību maksas atvieglojumus).

bottom of page