top of page

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

Uzņemšana mākslas jomas PROFESIONĀLAJĀ IEVIRZĒ:

1. Aizpildīt uzņemšanas iesnieguma veidlapu, kas tiek publicēta OMMS mājaslapā (pieteikšanās tiks atvērta mēnesi pirms iestājeksāmeniem);

2. Ierasties uz konsultācijām un iestājpārbaudījumiem:

  • Audzēkņiem, kuri stāsies 1. kursā

IESTĀJEKSĀMENS 3. vai 4. jūnijā pl. 11:00 (eksāmens ilgs 1,5 h)

 

Iestājeksāmena prasības - radošs zīmējums.

Līdzi jāņem: A4 zīmēšanas/rasēšanas papīrs, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melnais marķieris.

  • Audzēkņiem, kuri stāsies 3. kursā

KONSULTĀCIJA 3. jūnijā pl. 15:00 (konsultācija ilgs 1,5 h)​

IESTĀJEKSĀMENS 4. jūnijā pl. 15:00 (eksāmens ilgs 3 h)

 

Iestājeksāmena prasības:

  • zīmēšanā – klusā daba (zīmējums ar parasto zīmuli, iekomponēšana lapā, priekšmetu proporcijas, tumši gaišās attiecības);

  • gleznošanā – klusā daba (iekomponēšana lapā, gleznojums ar guaša krāsām, priekšmetu proporcijas, lokālā krāsa);

  • kompozīcijā – radošs darbs

 

Līdzi jāņem: A4 zīmēšanas/rasēšanas papīrs, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melnais marķieris, guaša krāsas, plakanās otas, ūdens trauks, palete, lupatiņa, papīrs galda apklāšanai.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDZĒKŅI TIEK UZŅEMTI PROGRAMMĀS (jāmācās 7 gadi): 

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA – LIELĀ SKOLA (2090 h) – NODARBĪBAS NOTIKS OGRĒ

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA – MAZĀ SKOLA (1600 h) – NODARBĪBAS NOTIKS ĶEGUMĀ VAI SUNTAŽOS

Lai uzsāktu mācības OMMS mākslas jomā:

  • jāapmeklē konsultācija;

  • jāaizpilda iesnieguma veidlapa
    (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības vai pases/ID kopija, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli);

  • jāpiedalās iestājeksāmenā.

 

 

Uzņemšana INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ vai SAGATAVOŠANAS GRUPĀ:

 

Interešu izglītības un sagatavošanas grupu nodarbības norisinās Ogrē, Ķegumā un Suntažos.

Lai pieteiktos nodarbībām jāaizpilda iesnieguma anketa, kas tiek publicēta OMMS mājaslapā. 

NODARBĪBAS ĶEGUMĀ:

 

NODARBĪBAS SUNTAŽOS:

bottom of page