top of page

 

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

Uzņemšana Mākslas jomas PROFESIONĀLAJĀ IEVIRZĒ:

1. Aizpildīt uzņemšanas iesnieguma veidlapu, kas tiek publicēta OMMS mājaslapā

2. Ierasties uz konsultācijām un iestājpārbaudījumiem

  • 7 gadīgā programma – Uzņem 2014., 2015. gada dzimušos bērnus (2.,3. klase 2023./24. māc.g.)

      Apvienotais iestājeksāmens un konsultācija 

      Līdzi jāņem A4 zīmēšanas papīrs, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melnais marķieris.

  • 5 gadīgā programma – Uzņem 2012., 2013. gada dzimušos bērnus (4.,5. klase 2023./24. māc.g.)

      Iestājeksāmeni un konsultācijas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā 

     Līdzi jāņem A4 zīmēšanas papīrs (4 lapas), grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melnais marķieris, guaša krāsas, otas,

     ūdenstrauks, lupatiņa, paklājamais papīrs.

Uzņemšana INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ vai SAGATAVOŠANAS GRUPĀ:

Interešu izglītības un sagatavošanas grupu nodarbības norisinās Ogrē, Ķegumā un Suntažos.

Lai pieteiktos nodarbībām jāaizpilda iesnieguma anketa, kas tiek publicēta OMMS mājaslapā. 

Uzņemšana Ogrē beigusies!

NODARBĪBAS ĶEGUMĀ:

 

NODARBĪBAS SUNTAŽOS:

bottom of page