top of page
Search

Ērtāks darbs OMMS mākslas pedagogiem

Uzsākot jau otro mācību gadu kā apvienotā Ogres Mūzikas un mākslas skola, patīkami jauninājumi ieviesti gan mūzikas, gan mākslas skolas ēkās. Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumam un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumam, pirms jaunā mācību gada sākuma OMMS iegādājusies vairākus jaunus palīglīdzekļus, kas paplašina skolas materiāli tehnisko bāzi mākslas jomā. Tai skaitā iegādāta arī lielformāta giljotīna, kuras pareizai lietošanas apguvei jau sarīkota pirmā meistarklase mākslas jomas pedagogiem.

Skola turpina attīstīt, uzlabot un modernizēt darba vidi, kā arī rūpējas par iespējami ērtākiem apstākļiem skolas darbiniekiem. Saņemot jauno lieljaudas giljotīnu “Dahle”, mākslas jomas pedagogi tikās meistarklasē, lai apgūtu drošības jautājumus un izmēģinātu, kā šis jaunais pirkums atvieglos dažādu mācību līdzekļu sagatavošanas procesus.


Kā stāsta Ieva Lāce, OMMS direktora vietniece mākslas jomā, “Audzēkņi, kuri ikdienā apgūst tādus mācību priekšmetus kā zīmēšana, gleznošana un kompozīcija, kā pamatmateriālus izmanto dažādus papīrus un kartonus. Mācību procesā šiem kartoniem nepieciešami dažādi nestandarta izmēri, kas pilnveido un dažādo mūsu mācību procesu. Iegādājoties jauno giljotīnu, būtiski tika atvieglots skolas pedagogu darbs, tāpēc esam patiešām apmierināti un priecīgi par VKKF un pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem giljotīnas iegādei!”

Lielu atvieglojumu izjutīs arī tie audzēkņi, kuri izvēlējušies apgūt “Vides un arhitektūras dizaina pamatus”, kas ir viens no izvēles virzieniem programmas “Vizuāli plastiskās māksla” ietvaros. Apgūstot saistītos mācību priekšmetus šajā virzienā, mācību procesā tiek veidoti dažādi maketi, kam pamatā izmanto papīru, kartonu un plānu plastikātu. Lai veidotu vienkāršus un sarežģītus maketus, nepieciešams veikt materiālu sagatavošanu dažādos izmēros lielā apjomā. Vides dizaina un arhitektūras virzienu katru gadu izvēlas ap 20 audzēkņiem, kopā skolā šajā virzienā mācās ap 70 audzēkņiem, kuru mācību procesa kvalitāti ievērojami uzlabos jaunās iekārtas iegāde.Comments


bottom of page