Search

1.septembra svinīgais pasākums

Ogres Mūzikas un mākslas skolas jaunā mācību gada svinīgais pasākums notiks 01.09.2020. 17.00 pie mūzikas skolas galvenās ieejas. Mīļi aicināti visi sagatavošanas, 1.klašu un 1.kursu audzēkņi!