Search

2018./2019.mācību gada Izlaidums

Šogad Ogres Mūzikas skolu absolvēja divdesmit deviņi audzēkņi, no tiem viens kora nodaļas audzēknis, trīspadsmit pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņi, astoņi stīgu nodaļas audzēkņi un septiņi klavieru nodaļas audzēkņi. Šogad arī absolventu vidū pirmais audzēknis no Ogres Mūzikas skolas Suntažu filiāles. Paldies skolotājai Initai Andževai un skolotājam Viktoram Fedosejevam.


Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018