top of page
Search

Aizvadīts seminārs

Pirmdien, 23. oktobrī, Ogres Mūzikas un mākslas skolā norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kurss “Iespiedgrafikas augstpsieduma tehnikā: no zīmējuma līdz estampam”, kuru vadīja grafikas darbnīcas un mākslas studijas vadītāja, māksliniece Ieva Helmūte.

Arī šoreiz Ogres Mūzikas un mākslas skolas rīkotos pedagogu pilnveides kursus apmeklēja ne tikai mūsu skolotāji, bet arī Ogres novada un ārpus novada skolu pedagogi. Aizvadītajā seminārā pedagogi apguva gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskas iemaņas par augstspieduma tehniku pamatprincipiem, tehnisko paņēmienu daudzveidību un to izmantošanas iespējām mākslas nodarbībās. Praktisko nodarbību ietvaros pedagogi iepazina senāko attēla iegūšanas veidu grafikas mākslā – augstspiedumu.Comments


bottom of page