top of page
Search

ATVĒRTO DURVJU DIENAS

Updated: Apr 24, 2019

Ogres Mūzikas skola izsludina atvērto durvju dienu pasākumus, kuros topošie audzēkņi kopā ar saviem vecākiem var nākt iepazīties gan ar mūzikas skolas plašo programmu piedāvājumu, gan klausīties koncertus bērnu un profesionāļu izpildījumā, kā arī tikties ar skolas direktoru, administrāciju un pedagogiem.

Mūzikas skolas sagatavošanas klasē, kā arī 6-gadīgajās un 8-gadīgajās profesionālās ievirzes programmās iespējams mācīties klavierspēli, akordeona, vijoles, čella, arfas, kokles, ģitāras, flautas, obojas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija un tubas spēli, kā arī kora klasē apgūt dziedāšanas prasmi.

Mūzikas skolas direktors visus interesentus aicina apmeklēt gan Atvērto durvju dienas, gan konsultācijas. Tajās profesionāli pedagogi palīdz topošajiem Mūzikas skolas audzēkņiem sagatavoties iestājeksāmeniem, kuros tiek vērtētas trīs pozīcijas – dzirde, atmiņa un ritms. Dzirdes pārbaudījumā bērnam tiek nodziedāti vai uz klavierēm nospēlēti dažādi skaņu augstumi, kuri jāatkārto ar balsi, atmiņas pārbaudījumā jānodzied uz klavierēm spēlēta vienkārša melodija, savukārt ritma pārbaudījumā jānoplaukšķina pedagoga atskaņotais ritms.

Vecākiem, nākot uz konsultācijām, ir jāaizpilda uzņemšanas iesnieguma forma, kura atrodama Ogres Mūzikas skolas mājaslapā, vai arī pie mūzikas skolas dežuranta.

Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt direktoram Atvaram Lakstīgalam – atvars.lakstigala@ogresnovads.lv vai direktora vietniecei Gunitai Bičulei – gunita.bicule@ogresnovads.lv


bottom of page