Search

Audzēkņu darbi ceļo uz starptautisko izstādi

Arī mūsu skolas bērnu darbi ceļo uz 49.Starptautisko bērnu mākslas izstādi-konkursu Čehijā! Skolotāju Aleksandra Kaša, Sanitas Bērzkalnas - Čeveres, Dainas Šteinertes- Kalniņas un Ivetas Priedītes audzēkņi sagatavojuši darbus izstādei, kuras galvenā tēma šogad ir “ROBOTS un mākslīgais intelekts”.


Pirms simts gadiem čehu rakstnieks Karels Čapeks meklēja idejas savam darbam, kā saukt “mākslīgos darba veicējus”, un viņa brālis gleznotājs Jozefs Čapeks ieteica tos nosaukt par “robotiem”. Tā slāvu izcelsmes vārds piespiedu darbam kļuva par pamatu vārdam, kas pazīstams visā pasaulē. Būtu interesanti zināt, ko Karels Čapeks rakstītu šodien, kad mūsu dzīve nav iedomājama bez dažādām ierīcēm, kas atrodas uz mūsu rakstāmgaldiem un kabatās, bez robotiem, kas palīdz mājās, ražošanas procesos, medicīnā, tehnikā.

UNESCO Ģenerālā asambleja kā galveno tēmu 2021. gadā izvirzījusi “ROBOTS un mākslīgais intelekts”.

Aicinām ielūkoties dažos mūsu audzēkņu darbos, kas tika nosūtīti uz izstādi - konkursu!

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018