top of page
Search

Iestājeksāmens "Vizuāli plastiskās mākslas" 5 gadu programmai (no 10 gadiem).

Topošajiem audzēkņiem, kas vēlas iestāties "Vizuāli plastiskās mākslas" 5 gadu programmā (no 10 gadiem) jāveic šie divi iestājeksāmenu uzdevumi. Darbi jāiesniedz līdz 31. maijam 17.00. Darbi jānodod OMMS Brīvības ielā 11, 3. stāvā - ievietojot tos šim nolūkam paredzētajā kastē.


Iestājeksāmens gleznošanā:

Iestājeksāmens zīmēšanā un kompozīcijā:Comments


bottom of page