top of page
Search

Informācija par Profesionālās ievirzes izglītības programmu (30V)

Updated: May 20, 2022

Profesionālās ievirzes izglītības programma (30V)

Ogres Mūzikas un mākslas skolā

10. - 12. klašu izglītojamajiem (3 gadu programma)


No 2022./2023. mācību gada Ogres Mūzikas un mākslas skola piedāvā jaunas izglītības iespējas, kas paredzētas jauniešiem, kuri ir ieguvuši vispārējo pamatizglītību un nokārtojuši iestājpārbaudījumus.


Iesniegums par uzņemšanu pieejams:Konsultācijas:

MĀKSLAS JOMĀ - 13. jūnijā plkst. 10.00 - 13.00 Pieteikšanās uz konsultāciju e-pastā ieva.lace@ogresnovads.lv (Pieteikumā norādīt- vārds, uzvārds, specialitāte, no kuras skolas, telefona nr., e-pasts).


MŪZIKAS JOMĀ - 30. maijā plkst. 14.00. Pieteikšanās uz konsultāciju e-pastā gunita.bicule@ogresnovads.lv (Pieteikumā norādīt- vārds, uzvārds, specialitāte, no kuras skolas, telefona nr., e-pasts).


Iestājeksāmeni:

MĀKSLAS JOMĀ - 14. jūnijā plkst. 10.00 zīmēšanā,

15. jūnijā plkst. 10.00 gleznošanā,

16. jūnijā plkst. 10.00 kompozīcijā


Lai iestātos 10. klasē (izglītības programmā 30V), jābūt pabeigtai pamatskolai un jānokārto iestājpārbaudījumi zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā.


Pretendentiem uz 10. – 12. klasi:

  • jāapmeklē konsultācija;

  • jāaizpilda pieteikuma veidlapa;

  • jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija;

  • jāiesniedz apliecība par pamatizglītību un tās pielikums (kopija);

  • jāiesniedz mākslas izglītību apliecinoši dokumenti (kopijas), ja ir.

Iestājpārbaudījumu prasības vizuāli plastiskajā mākslā
.docx
Download DOCX • 7KB

MŪZIKAS JOMĀ - 7. jūnijā plkst. 14.00

Lai iestātos 10. klasē (izglītības programmā 30V), jābūt pabeigtai pamatskolai un jānokārto iestājpārbaudījumi specialitātē un solfedžo (kora klasei – arī klavierēs).

Ogres Mūzikas un mākslas skolas mūzikas jomas absolventiem iestājpārbaudījumi nav jākārto, ja solfedžo vērtējums ir vismaz 7, savukārt specialitātē - vismaz 8 balles.

Pretendentiem uz 10. – 12. klasi:

  • jāapmeklē konsultācija specialitātē un solfedžo (kora klasei arī klavierēs);

  • jāaizpilda pieteikuma veidlapa;

  • jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija;

  • jāiesniedz apliecība par pamatizglītību un tās pielikums (kopija);

  • jāiesniedz muzikālo izglītību apliecinoši dokumenti (kopijas), ja ir.

Iestājpārbaudījumu prasības specialitātē
.docx
Download DOCX • 8KB
Iestājpārbaudījumu prasības solfedžo
.docx
Download DOCX • 7KB


Comments


bottom of page