top of page
Search

Informācija par turpmāko mācību procesu no 17.oktobra!

Saistībā ar jaunajiem Covid-19 ierobežojumiem, līdz 6.novembrim mākslas skolā interešu izglītības nodarbības nenotiks, savukārt profesionālajai ievirzei notiks attālinātas mācības. Par attālināto mācību norisi informācija būs pieejama e-klasē, ko ievietos katra kursa priekšmeta skolotājs.

Mūzikas skolā visas individuālās stundas notiks pēc saraksta, taču par kolektīvo muzicēšanu katrs pedagogs ar savu audzēkni sazināsies atsevišķi. Informācijai, kas saistīta ar gaidāmajām mūzikas teorijas un solfedžo nodarbībām, lūdzu, sekot līdzi E-Klasē.

No šodienas visiem vecākiem un audzēkņiem, kuri vecāki par 13 gadiem, skolā ierašanās tikai ar sejas maskām. Arī skolas darbinieki un pedagogi lieto sejas maskas koplietošanas telpās.

Vēlam stipru veselību ikvienam!


bottom of page