Search

Informācija par turpmāko mācību procesu no 17.oktobra!

Saistībā ar jaunajiem Covid-19 ierobežojumiem, līdz 6.novembrim mākslas skolā interešu izglītības nodarbības nenotiks, savukārt profesionālajai ievirzei notiks attālinātas mācības. Par attālināto mācību norisi informācija būs pieejama e-klasē, ko ievietos katra kursa priekšmeta skolotājs.

Mūzikas skolā visas individuālās stundas notiks pēc saraksta, taču par kolektīvo muzicēšanu katrs pedagogs ar savu audzēkni sazināsies atsevišķi. Informācijai, kas saistīta ar gaidāmajām mūzikas teorijas un solfedžo nodarbībām, lūdzu, sekot līdzi E-Klasē.

No šodienas visiem vecākiem un audzēkņiem, kuri vecāki par 13 gadiem, skolā ierašanās tikai ar sejas maskām. Arī skolas darbinieki un pedagogi lieto sejas maskas koplietošanas telpās.

Vēlam stipru veselību ikvienam!


Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018