Search

Jauno audzēkņu vecākus lūdzam noslēgt līgumus

Lūdzam visu jauno pirmo klašu un sagatavošanas klašu audzēkņu vecākus tuvākajās dienās parakstīt līgumus. Darba dienās no 8.30 - 20.00 pie skolas dežuranta - mūzikas programmu līgumus mūzikas skolas telpās (Brīvības 50), bet mākslas skolas programmu līgumus- mākslas skolas telpās (Brīvības 11). Tie audzēkņi, kuri paliek sagatavošanas klasē otro gadu, jaunu līgumu neslēdz!

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018