top of page
Search

Konkurss "Misiņa Pavēlnieks 2019"


Vaira Nartiša Jauniešu atbalsta programma izsludina pieteikšanos konkursā

MISIŅA PAVĒLNIEKS 2019

Konkurss MISIŅA PAVĒLNIEKS ir konkurss jauniešiem, kura galvenā balva būs jauns mūzikas instruments.

„Mana atbalsta programma ir izveidojusies tādēļ, ka es pats ļoti labi atceros to laiku, kad mācoties mūzikas koledžā, man iesākumā nebija instrumenta uz kā apgūt trombona spēli. Tomēr no šodienas skatu punkta varu izteikt vislielāko pateicību toreiz Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas koledžas vadībai, kura toreiz iegādājās jaunus trombonus un mana profesionālā izaugsme varēja noritēt daudz straujāk. Atceroties šos laikus es jau pirms daudziem gadiem sev nozvērējos - cik varēšu, tik atbalstīšu jaunos talantus,” atzīst Vairis Nartišs.

Konkurss tiek plānots divās kārtās. Pirmajā tiks izvērtēti pieteikumi, otrajā - ikviens varēs piedalīties balsošanā, jo uz 2. kārtu izvirzītajiem māksliniekiem būs jāiesūta videopriekšnesums, kas tiks publicēts mājaslapās www.nartiss.lv, www.showbrass.lv. Par šiem video priekšnesumiem būs iespēja balsot youtube kanālā ar PATĪK klikšķiem. Konkursā var piedalīties Latvijas Mūzikas skolu skolēni, kuri ir dzimuši pēc 2001.gada 1.janvāra. Galvenais kritērijs, kas pagaidām vēl būtu jāievēro - šie bērni apgūst metāla pūšaminstrumentu (trompete, mežrags, eifonijs, trombons, tuba) spēli.

Pieteikšanās termiņš - 2018.gada 20. decembris. Konkursa nolikums un pieteikšanās veidlapas ir lejuplādējamas mājaslapā www.showbrass.lv


bottom of page