Search

Lūgums iepazīties ar noteikumiem

No 1.septembra stājas spēkā mūsu skolas iekšējie noteikumi Nr.1 "Kārtība, kādā Ogres Mūzikas un mākslas skolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas ierobežošanai".


Noteikumi izlasāmi saitē: https://www.ogresmuzikasskola.lv/dokumentacija


Ar tiem rūpīgi jāiepazīstas gan vecākiem, gan audzēkņiem, gan skolas darbiniekiem.

Lai mums veselīgs Jaunais mācību gads!Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018