top of page
Search

Lūgums iepazīties ar noteikumiem

No 1.septembra stājas spēkā mūsu skolas iekšējie noteikumi Nr.1 "Kārtība, kādā Ogres Mūzikas un mākslas skolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas ierobežošanai".


Noteikumi izlasāmi saitē: https://www.ogresmuzikasskola.lv/dokumentacija


Ar tiem rūpīgi jāiepazīstas gan vecākiem, gan audzēkņiem, gan skolas darbiniekiem.

Lai mums veselīgs Jaunais mācību gads!bottom of page