top of page
Search

LMIIA organizētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

Šī gada septembra vidū Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas (LMIIA) biedriem bija iespēja apmeklēt trīs Helsinku mūzikas izglītības iestādes, iepazīt Somijas mūzikas izglītības sistēmu, iegūt jaunu pieredzi, kā arī savstarpēji iepazīt dažādu Latvijas skolu tradīcijas, izaicinājumus, panākumus. Braucienā piedalījās Mūzikas skolu direktori, direktoru vietnieki mācību darbā un metodisko komisiju vadītāji no dažādām Latvijas skolām – Alūksnes, Rēzeknes, Balviem, Gulbenes, Strenčiem, Jaunpiebalgas, Gaujienas, Līgatnes, Madonas, Varakļāniem, Ogres, Birzgales, Skrīveriem, Salaspils, Tukuma, Engures, Mārupes, Babītes, Valdemārpils, Sabiles, Grobiņas, Pāvilostas, Jelgavas novada, Kandavas, Madlienas, Aizputes un Rīgas.

Ogres Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja Mūzikas teorijas metodiskās komisijas vadītāja Gunta Goiževska un Klavierspēles metodiskās komisijas vadītāja Gunta Trasune.


Par apmaiņas braucienu uz Somiju vairāk stāsta mūsu pedagoģes:

"Vienā dienā viesojāmies 3 Somijas mūzikas izglītības iestādēs: Central Helsinki Music Institute, The East Helsinki Music Institute un Helsinki Conservatory of Music. Katras mācību iestādes vadītājs prezentācijā izklāstīja savas skolas izglītības sistēmu, bija iespēja vērot atklātās čella un solfedžo stundas, kā arī baudīt Helsinku Konservatorijas audzēkņu simfoniskā orķestra koncertu. Šādas programmas izpildīšana nebūtu iespējama bez augstas profesionālas sagatavotības. Programmā – L. Bēthovena un J. Sibeliusa simfoniskā mūzika.

Izcili organizētā, pozitīvā un radošām idejām bagātā gaisotnē aizritēja 3 dienas. Smiekli mijās ar nopietnām diskusijām par redzēto un dzirdēto Somijas mūzikas skolās, salīdzinot un izvērtējot to ar Latvijas mūzikas izglītības sistēmu. Atgriezāmies Latvijā pieredzes bagātākas, ar jaunām idejām, pārdomām un atziņām.

Par šo iespēju esam pateicīgas vispirms jau Ogres MMS direktoram Atvaram Lakstīgalam un Direktora vietniecei mācību darbā Gunitai Bičulei.

Liels paldies arī LMIIA organizatoriem – tik izcili organizētā braucienā piedalīties bija prieks un bauda!

Svarīgākās šī brauciena atziņas ir šādas:

1) Atslēgas vārds ir skolotājs. Mūzikas skolotājs Somijā ir prestiža, cienījama profesija ar prestižu atalgojumu. Viņš ir savas jomas augsts profesionālis, kuram uzticas gan skolas direktors, gan vecāki.

2) Izglītības filozofija vērsta uz to, lai ar mūzikas palīdzību Pasauli padarītu labāku, harmoniskāku. Motivācija – muzicēt ar prieku!

3) Profesionalitāte visos līmeņos.

4) Apmācības sistēma notiek līmeņos (pakāpēs).

5) Noteicošais ir mācību process nevis gala pārbaudījums – Eksāmens.

6) Sadarbība un kopēja virzība uz mērķi. Skolotājs kopā ar audzēkni izvirza mērķi, kuru vēlas sasniegt.

7) Vērtēšana. Mūsu izpratnē vērtēšana ballēs Somijā nepastāv. Audzēkņu vērtēšana notiek Koncerta formā, kad skolotājs un skolas direktors nosaka atbilstību pārejai uz augstāku līmeni."


P.S. Ar sīkāku Somijas brauciena aprakstu iespēja iepazīties izdevumā Partita.Comments


bottom of page