top of page
Search

Mācību gads noslēdzies!

Mācību gads beidzies arī Ogres Mūzikas un mākslas skolā, kuru šogad absolvējuši 60 audzēkņi. 28. maijs, kurā absolventiem tika izsniegtas skolas beigšanas apliecības, bija ne tikai ļoti saulaina, bet arī rosīga diena, jo svinīgā beigšanas apliecību saņemšana, kas noritēja nelielās audzēkņu grupās, izvērtās sešu stundu garumā.

Par OMMS mākslas jomu vairāk stāsta Ieva Lāce, direktora vietniece Mākslas jomā: “Ogres Mūzikas un mākslas skolā Mākslas jomai ir noslēdzies nozīmīgs posms – skolas pēdējo kursu audzēkņi ir aizstāvējuši savus noslēgumu darbus un saņēmuši skolas beigšanas apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu "vizuāli plastiskās mākslas" programmā. Skolu Mākslas jomā šogad absolvēja 20 audzēkņi, tai skaitā arī 10 audzēkņi no Suntažu un Ķeguma filiālēm. Audzēkņi un skolotāji ir paveikuši milzīgu darbu – izstrādājuši noslēgumu darbus ļoti sarežģītā laika posmā, kad jāiztiek tikai ar dažām klātienes konsultācijām, visu veicot attālināti. Tas bija liels pārbaudījums visiem – no audzēkņiem tika sagaidīta liela patstāvība, savukārt skolotājiem jātiek galā ar pārdomātiem un precīziem formulējumiem, vadot darbus, galvenokārt ar īsziņu vai Zoom platformas palīdzību. Liels iepriecinājums ir tapusī skaistā izstāde OMMS izstāžu zālē, kurā var aplūkot visus darbus vienkopus. Darbi ir ļoti dažādi, tajos var saskatīt gan pašu autoru noskaņojumu - ilgas pēc tikšanās ar draugiem, gan arī siltās ģimeniskās attiecības, kas ir ļoti palīdzējušas jauniešiem koncentrēties darbam. Šobrīd gan nevaram piedāvāt to apskatīt plašākai publikai, jo izstāžu zāles vēl nav atvērtas ierobežojumu dēļ, taču, tiklīdz tas būs iespējams, esiet laipni aicināti arī jūs.”

Savukārt OMMS Mūzikas jomu absolvēja 40 audzēkņi, no kuriem trīs ar izcilības zīmi. “Šis mācību gads bijis grūts visiem,” atzīst Atvars Lakstīgala, OMMS direktors. “Un tieši tāpēc, ka gan mūsu audzēkņi, gan arī pedagogi ir pārvarējuši šīs papildus grūtības, man ir divkāršs gandarījums, ka skolu izdevies absolvēt visiem, turklāt ar labām sekmēm. Visi diplomi saņemti pelnīti un novēlu visiem sešdesmit šī gada OMMS absolventiem veiksmi turpmāk!” gandarīts ir A. Lakstīgala.

תגובות


bottom of page