Search

Mūzikas skolā tiek pārtraukts mācību process

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, no rītdienas, 13.marta līdz 14. aprīlim visās mūzikas un mākslas skolās mācību process tiek pārtraukts. Līdz ar to mācību process tiek pārtraukts arī Ogres Mūzikas skolā.

"Krīzes Padomes sēdes lēmums ir atbildīgs un pilnībā vērsts uz sabiedrības drošību. Šobrīd saskaramies ar globālu un nestandarta situāciju. Aicinu gan pasākumu rīkotājus, gan apmeklētājus, kas iegādājušies uz tām biļetes, būt solidāriem – rīkotāji iespēju robežās jau šobrīd sākuši plānot to pārcelšanu vai atcelšanu. Jau šodien esam sasaukuši KM Krīzes vadības grupu, kurā izskatīsim dažādus organizatoriskus jautājumus, kā arī lemsim par mūsu padotībā esošo institūciju darba režīma izmaiņām. Aicinu pasākuma rīkotājus rīkoties pēc gara, nevis burta," akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Visa aktuālā informācija tiks ievietota KM mājas lapā, kā arī visu kultūras institūciju mājas lapās. Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu: https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu


Tiklīdz būs zināms kas jauns saistībā ar mācību procesu Ogres Mūzikas skolā, vecāki un skolēni tiks informēti E-Klasē.


Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018