Search

Mūzikas skolas audzēkņi gūst panākumus valsts konkursā

Pagājušās nedēļas izskaņā Ogres Mūzikas skolas akordeona spēles audzēkņi piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" audzēkņiem 2019./2020. mācību gada valsts konkursa 2.kārtā. Ļoti priecājamies, ka šajā konkursā esam ieguvuši atzinību un pirmo vietu! Lepojamies un sveicam audzēkņus, kuri to nopelnījuši: Ogres Mūzikas skolas audzēkne Austra Tetere ieguvusi Atzinību, bet Viktors Konopeckis ieguvis pirmo vietu! Apsveicam arī audzēkņu pedagogu - Svetlanu Catlaku!


Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018