Search

Ogres Mūzikas skolas audzēkņi ar panākumiem startē starptautiskā konkursā

Aprīļa beigās Ogres mūzikas skola saņēma ielūgumu piedalīties Baltkrievijas attālināti rīkotajā jauno izpildītāju konkursā “Talanted Kids”. Šonedēļ kļuvis zināms, ka no desmit iesūtītajiem pieteikumiem konkursā, astoņi Ogres Mūzikas skolas audzēkņi ir ieguvuši godalgotas vietas. Turklāt ir arī divas pirmās vietas, kuras savās kategorijās ir ieguvuši ogrēnieši Sabīne Racina (flautas spēle, ped. Ieva Lejniece) un Kristiāns Oborenko (mežraga spēle, ped. Arnolds Birznieks).

Kristiāns Oborenko un Sabīne Racina

Flautiste Sabīne Racina mācās Ogres Mūzikas skolas 5. flautas spēles klasē pie skolotājas Ievas Lejnieces un konkursā piedalījās ar F. Hoseka skaņdarbu “Tamburīns”. Savukārt skolotāja Arnolda Birznieka audzēknis Kristiāns Oborenko, kas mācās 3. mežraga spēles klasē, atskaņoja “The Throne Room” (autors J. Williams).

2.vietu savā kategorijā un vecuma grupā ieguvuši trīs Ogres Mūzikas skolas pārstāvji: Jasmīna Lasmane (arfas spēle, ped. Ieva Šablovska), Alberts Vanags (čella spēle, ped. Justīne Baulina) un Gustavs Zariņš (saksofona spēle, ped. Maigonis Makars). Ogrēniešiem piešķirtas arī trīs trešās vietas: flautistei Agatei Mjagkovai (ped. Margarita Sarkisjana) un divām vokālās mūzikas pārstāvēm Tīnai Kitijai Ertmanei (skolotāja Gunita Bičule) un Evelīnai Dreimanei (skolotāja Gunita Bičule, koncertmeistare Gunta Trasune). Divi mūzikas skolas audzēkņi apbalvoti ar diplomiem: Anna Drulle (vijoles spēle, ped. Laila Miglāne) un Pēteris Ēķis (trompetes spēle, ped. Kārlis Žols). Liela daļa no apbalvotajiem laureātiem šajā mācību gadā veiksmīgi startējuši arī citos konkursos, kā arī pagājušā mācību gada Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Valsts konkursā, kas notiek reizi četros gados. No šī mācību gada Ogres Mūzikas skola par metodisko centru izvēlējusies Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu, tāpēc prieks, ka Ogres Mūzikas skola var sevi pierādīt starp Rīgas reģiona spēcīgākajām mūzikas skolām.

Kā vēsta organizatori, konkursā “Talanted Kids” šogad piedalījušies apmēram 250 dalībnieki no četrām valstīm - Baltkrievijas, Latvijas, Krievijas, Ukrainas. “Mūsu skolas audzēkņi nepārtraukti piedalās dažādos konkursos, tāpēc liels prieks, ka arī tagad, šajā īpašajā laikā, mums bija iespēja piedalīties konkursā attālināti. Esmu gandarīta, ka mūsu skolas audzēkņi tikuši augstu novērtēti starptautiskā līmenī. Turklāt konkursā no Ogres Mūzikas skolas bija pārstāvēti dažādi instrumenti. Tas liecina, ka esam visai daudzpusīgi un mums ir lieliski, talantīgi audzēkņi un pedagogi,” gandarīta ir Gunita Bičule, Ogres Mūzikas skolas direktora vietniece mācību darbā.

Arī Ogres Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas vadītāja Ieva Lejniece pauž atzinību un gandarījumu par sasniegtajiem rezultātiem šajā konkursā: “Man ir patiešām liels prieks strādāt ar tik lieliskiem kolēģiem un talantīgiem audzēkņiem. Sveicu visus konkursa laureātus!”

Visus skaņdarbus, kas no Ogres Mūzikas skolas tika iesūtīti konkursam, iespējams aplūkot un noklausīties Ogres Mūzikas skolas Youtube kanālā:

https://www.youtube.com/channel/UCnPVaANfkswr5Gn2xnQ3QdA/videos

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018