top of page
Search

OMMS audzēkņi tikuši pie jaunajām obojām

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumam un Ogres novada līdzfinansējumam, šajā gadā Ogres Mūzikas un mākslas skola spērusi uz priekšu būtiskus soļus materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā. Lielākais pirkums veikts, lai paplašinātu obojas spēles klasi. Neilgi pirms mācību gada sākuma iegādāti trīs jauni mūzikas instrumenti – obojas YAMAHA YOB 241, kas šogad ļāva uzņemt vairāk audzēkņu, kuri turpmāk apgūs obojas spēli.

Kā zināms, obojas spēles izpildītājmākslinieki ir ļoti pieprasīti profesionālajā darba tirgū un amatieru orķestros. Taču, tā kā oboja ir viens no dārgākajiem mūzikas instrumentiem, obojas spēles apmācību ļoti ierobežo instrumentu augstās cenas. Pateicoties šim finansējumam, skolā ir izdevies palielināt instrumentu klāstu, un nu obojas spēli Ogres Mūzikas un mākslas skolā šobrīd apgūst 5 audzēkņi.


Tā kā paplašinājusies obojas spēles klase, Ogres Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam pievienojusies arī jauna pedagoģe – Justīne Āboltiņa. Ikdienā uz Ogri Justīne mēro ceļu no Rīgas, taču ir priecīga par četriem jauniem audzēkņiem, kuriem Ogrē māca obojas spēli. Divi no tiem oboju apgūst sagatavošanas klasē, bet vēl divi - pirmajā klasē. Kopumā obojas spēle jāapgūst piecus gadus. Kā stāsta pasniedzēja, “Šobrīd rit jau otrā nedēļa, kad mani audzēkņi mācās tieši ar jaunajiem instrumentiem. Sākotnēji apguvām pamatus, un saņemt jaunās obojas bija patiešām īpaša sajūta. Atceros savu pirmo oboju – instrumentam bija skaista skaņa, tomēr reizes, kad pirms uzstāšanās no tā izkrita kāda skrūve un skolotājai uz vietas bija jāglābj situācija, manā atmiņā saglabājušās ļoti spilgti. Šie jaunie instrumenti bērniem ir liela privilēģija, kas no sirds jānovērtē. Turklāt jāņem vērā, ka atrast labu oboju, uz kuras sākt mācīties, tomēr nav viegli. Tāpēc iegādātās obojas ir labs un stabils atspēriena punkts Ogres Mūzikas un mākslas skolas skolēniem!” Jāpiebilst, ka obojas YAMAHA YOB 241 ir piemērotas, lai apgūtu obojas spēli tās sākumposmā un katram no šiem audzēkņiem noderēs vēl vairākus gadus.

Comments


bottom of page