Search

OMMS izveido skulptūras no sniega

Sestdien, 20. februārī, Ogres Mūzikas un mākslas skolas skolotāji un audzēkņi - bijušie un esošie, Ķeguma novada muzeja "mēneša priekšmeta" svētkos muzeja dārzā izveidoja sniega skulptūru pilsētiņu.

Figūras attēlo Margaritas Stārastes (02.02.1914.- 18.02.2014.) darbu motīvus.

Muzejā atrodas literāta un gleznotāja Jāzepa Osmaņa memoriālā kolekcija. Pirms 10 gadiem, 2011. gada februārī, mākslinieks, dzejnieks un grāmatu izdevējs Jāzeps Osmanis saņēma Margaritas Stārastes balvu par ieguldījumu bērnu literatūras attīstībā.

Gatavojoties Jāzepdienām martā, februāra "mēneša priekšmets" ir šī balva. Pasākums simbolizē abu personību radošo sadarbību un bērnu un jauniešu iespējas attīstīt savas dotības vizuālajā mākslā mūsdienās.
Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018