top of page
Search

OMMS saņēmusi jaunus instrumentus- saksofonu un kontrabasu

OMMS saviem spēkiem pēdējo gadu laikā ir iegādājusies vairākus jaunus instrumentus, kā piemēram – jaunu arfu, divus pianīnus, trompeti, mežragu, vijoli, alta ragu un divas flautas. Ar Kultūrkapitāla fonda palīdzību ir iegādāti timpāni un obojas, kas Ogres MMS darba procesu ir ļoti uzlabojusi. Sakarā ar vajadzību pēc jauniem mūzikas instrumentiem, Ogres Mūzikas un mākslas skola, iesniedza projekta pieteikumu (Projekta nosaukums - Mūzikas instrumentu iegāde Ogres Mūzikas un Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai). Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētās Mērķprogrammas "Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ietvaros iegūtie mūzikas instrumenti -saksofons un kontrabass- sniegs lielisku pienesumu audzēkņu muzikālo spēju attīstībai, radīs veiksmīgāku un uz attīstību vērstāku mācību procesu un veicinās veiksmīgu un kvalitatīvu skolas ansambļu - saksofonu kvarteta un kontrabasu ansambļa darbību.


No sirds sakām lielu paldies Valsts kultūrkapitāla fondam par atbalstu! PALDIES JUMS!Comments


bottom of page