Search

OMMS topošo mūzikas absolventu sapulce

25. februārī 18.00 Ogres Mūzikas un mākslas skolas topošos absolventus mūzikas novirzienā, kā arī viņu vecākus aicinām uz sapulci Zoom. Zoom saite Jums tiks nosūtīta E-Klases e-pastā.


Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018