top of page
Search

OMMS uzstādītas jaunas izstāžu sistēmas

Ogres Mūzikas un mākslas skolas Mākslas joma jau vairākus gadus izjūt nepieciešamību papildināt telpas ar funkcionālām un ērti izmantojamām izstāžu sistēmām. Mākslas jomā gada laikā tiek izstādītas vidēji 14 izstādes - gan mūsu pašu audzēkņu darbi, gan viesmākslinieku darbu izstādes. Izstāžu uzlikšana vienmēr ir bijis ļoti laikietilpīgs un papildu resursus prasošs darbs. Jaunās izstāžu sistēmas to krietni atvieglo, kā arī sniedz papildu iespējas darbus izstādīt visā skolas ēkā, ne tikai Izstāžu zālē. Pagājušajā mācību gadā atjaunojām sen nerealizētu praksi – pavasara skatē visu audzēkņu darbus izlikt skolā pie sienas apskatei, tādejādi sniedzot vecākiem uzskatāmu atgriezenisko saiti par to, ko bērns ir paveicis gada laikā. Tā kā skolā, profesionālās ievirzes programmās mācās ap 300 audzēkņiem, tad darbu ir daudz, tie tiek izlikti visā ēkā, visos gaiteņos un vairākās klasēs.

Pateicoties OMMS Mākslas jomas audzēkņa mammas Ausmas Kairas iniciatīvai un neatlaidībai tika iesniegts pieteikums Ogres novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “VEIDOJAM VIDI AP MUMS OGRES NOVADĀ”. Ausmas koordinētais projekts “Ne dienu bez mākslas” vainagojās ar to, ka šobrīd OMMS Mākslas jomas gaiteņos, Izstāžu zālē un vairākās klasēs ir izvietotas jaunās sistēmas un ir iespēja viegli izlikt un nomainīt audzēkņu darbu ekspozīcijas.


Milzīgu paldies vēlamies teikt Ausmai Kairai par ieguldīto darbu projekta sagatavošanā, koordinēšanā un realizēšanā. Liels paldies arī Ogres novada pašvaldībai par finansējuma piešķiršanu!Comments


bottom of page