Search

Papilduzņemšana mūzikas skolā!

Ogres Mūzikas skola izsludina papilduzņemšanu 2020./2021.m.g. sekojošās izglītības programmās:

 • Flautas spēle

 • Obojas spēle

 • Klarnetes spēle

 • Eifonija spēle

 • Vijoles spēle

 • Akordeona spēle

Uzņemšanas eksāmens: 26.augustā 16.00

Iestājeksāmena laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

 • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Lai pieteiktos iestājeksāmenam, aizpildiet iesniegumu, ko atradīsiet adresē www.ogresmuzikasskola.lv/uznemsana vai arī pie skolas dežurantes darba dienās 09.00 – 17.00. Aizpildītu iesniegumu gaidīsim uz e-pastu: omuzskola@ogresnovads.lv vai arī pie skolas dežurantes darba dienās 09.00 – 17.00.

Tālrunis informācijai: +371 65045684, +371 22007599

Vairāk informācijas mājaslapā: www.ogresmuzikasskola.lv/uznemsana

Adrese: Brīvības iela 50, Ogre

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

 • Facebook Social Icon

OMMS © 2018