top of page
Search

Papilduzņemšana mūzikas skolā!

Ogres Mūzikas skola izsludina papilduzņemšanu 2020./2021.m.g. sekojošās izglītības programmās:

  • Flautas spēle

  • Obojas spēle

  • Klarnetes spēle

  • Eifonija spēle

  • Vijoles spēle

  • Akordeona spēle

Uzņemšanas eksāmens: 26.augustā 16.00

Iestājeksāmena laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

  • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

  • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Lai pieteiktos iestājeksāmenam, aizpildiet iesniegumu, ko atradīsiet adresē www.ogresmuzikasskola.lv/uznemsana vai arī pie skolas dežurantes darba dienās 09.00 – 17.00. Aizpildītu iesniegumu gaidīsim uz e-pastu: omuzskola@ogresnovads.lv vai arī pie skolas dežurantes darba dienās 09.00 – 17.00.

Tālrunis informācijai: +371 65045684, +371 22007599

Vairāk informācijas mājaslapā: www.ogresmuzikasskola.lv/uznemsana

Adrese: Brīvības iela 50, Ogre

bottom of page