top of page
Search

Papilduzņemšana Ogres Mūzikas skolā 2019./20. mācību gadam.

PAPILDUZŅEMŠANA OGRES MŪZIKAS SKOLĀ 2019./2020. m. g. PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

 taustiņinstrumentu spēle (akordeona spēle);  stīgu instrumentu spēle (čella, kokles, ģitāras spēle);  pūšaminstrumentu spēle (obojas spēle, klarnetes spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle). IESTĀJEKSĀMENS 29. augustā plkst. 16.00 Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:  jāaizpilda iesnieguma veidlapa (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības vai pases/ID kopija, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un foto 3x4);  jāpiedalās iestājeksāmenos.

bottom of page