top of page
Search

Sākas mākslas profesionālās ievirzes grupu nodarbības

14.septembrī jaunais mācību gads iesāksies tiem audzēkņiem, kuri apmeklē mākslas profesionālās ievirzes grupu nodarbības. Bērni, kuri apgūst mūziku, mācības jau iesākuši. Grupu nodarbību sarakstu iespējams uzzināt E-klasē vai skolas mājaslapās www.omaksla.lv un www.ogresmuzikasskola.lv. Šonedēļ Ogres Mūzikas un mākslas skolā darbu uzsākušas arī abas direktora vietnieces izglītības jomā. Turpmāk Ieva Lāce pildīs direktora vietnieces izglītības jomā (māksla) pienākumus, savukārt Gunita Bičule būs direktora vietniece izglītības jomā (mūzika).

"Ir labi, ka esam spēruši arī šo solīti uz priekšu un tūlīt būsim gatavi mūsu skolā pilnvērtīgi iesākt jauno mācību gadu. Apsveicu abas savas kolēģes - Ievu un Gunitu un ceru, ka kopā mēs spēsim paveikt daudz!" teic Atvars Lakstīgala, Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors.

“Tāpat es lūdzu skolas pedagogus, audzēkņus un audzēkņu vecākus būt atbildīgiem un respektēt valsts un Ogres novada pašvaldības rekomendācijas Covid-19 infekcijas ierobežošanai,” turpina Atvars Lakstīgala. “Iekšējos noteikumus “Kārtība kādā Ogres Mūzikas un mākslas skolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” jūs varat atrast skolas mājaslapā, kā arī pie skolas dežuranta. Konspektējot šos noteikumus – ļaujiet man jums izcelt svarīgāko.

  1. Audzēknis nedrīkst nākt uz skolu, ja ir slikta pašsajūta, paaugstināta ķermeņa temperatūra, vai elpceļu saslimšana.

  2. Ierodoties skolā – dezinficēt rokas.

  3. Lai izvairītos no drūzmēšanās, vecākiem rekomendēju skolas telpās neatrasties, izņemot mazāko audzēkņu vecākus, kuri mācības uzsāk pirmo reizi.

  4. Ja kādam audzēknim ir konstatētas veselības problēmas, viņš nekavējoties tiks izolēts atsevišķā telpā, līdz ierodas audzēkņa vecāki, un/vai medicīnas darbinieki.

  5. Lūdzu būt saprotošiem un ievērot ēkas dežuranta norādījumus un rekomendācijas.

Audzēkņu drošība man ir prioritāte, šai sakarā arī esmu plānojis daudz izmaiņas mākslas skolas telpās. Tuvākajā laikā tiks izsludināta arī izglītojamo vecāku sapulce. Par precīzu laiku un vietu es visus informēšu tuvāko dienu laikā. Lūgums visiem vecākiem E-klasē regulāri sekot līdzi savas atvases sekmēm. E-klase ir arī vietne, caur kuru vecāki saņems informāciju par mācību plāniem, izmaiņām, jaunumiem. Tādēļ lūdzu - sekosim līdzi informācijai E-klasē! Novēlu visiem veiksmīgu jauno mācību gadu!”


Comentários


bottom of page