Search

Skolā darbu uzsākušas abas direktora vietnieces izglītības jomā

Mums ir liels prieks paziņot, ka Ogres Mūzikas un mākslas skolā darbu uzsākušas abas direktora vietnieces izglītības jomā. Turpmāk Ieva Lāce pildīs direktora vietnieces izglītības jomā (māksla) pienākumus, savukārt Gunita Bičule būs direktora vietniece izglītības jomā (mūzika).

"Ir labi, ka esam spēruši arī šo solīti uz priekšu un tūlīt būsim gatavi mūsu skolā pilnvērtīgi iesākt jauno mācību gadu. Šobrīd top stundu plāni arī mākslas novirzienā un jau no nākamās nedēļas sāksies mācības arī mazajiem māksliniekiem. Apsveicu abas savas kolēģes - Ievu un Gunitu un ceru, ka kopā mēs spēsim paveikt daudz!" teic Atvars Lakstīgala, Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors.


Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018