Search

Svinīgā apliecību izsniegšanas ceremonija - 29.maijs!

Updated: May 20, 2020

Ogres Mūzikas skolas beigšanas apliecību svinīgā izsniegšanas ceremonija notiks 2020.gada 29.maijā:

11.00 Taustiņinstrumentu nodaļas absolventi un viņu pedagogi

12.30 Stīgu instrumentu nodaļas absolventi un viņu pedagogi

14.00 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas absolventi un viņu pedagogi

15.30 Kora klases absolventi un viņu pedagogi

Ievērojot ārkārtas situācijas noteikumus valstī, katrā pasākumā varēs pulcēties kopumā ne vairāk kā 25 cilvēki. Šī iemesla dēļ apliecību izsniegšanas ceremonijā drīkstēs piedalīties tikai absolventi (vecāki skolā ielaisti netiks). Sīkāka informācija par pasākumu tiks nosūtīta E-Klasē 21.maijā.

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018