top of page

MŪZIKA


 

tā ir dvēseles valoda,

tā ir jūtu un noskaņu mājoklis,

tā ir skaņās izteikta dvēseles dzīve .

                                       /Aleksandrs Serovs/

 

bottom of page