top of page

Acerca de

53EE7FEA-6C90-467E-898C-005098640818.jpeg

INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU OMMS

Uzņemšana Mākslas jomā:

Uzņemšanas nosacījumi:

1. Aizpildīt uzņemšanas iesnieguma veidlapu, kas tiek publicēta OMMS mājaslapā 

2. Ierasties uz konsultācijām un iestājpārbaudījumiem

7 gadīgā programma – uzņem 2014.,2015. gada dzimušos bērnus (2.,3.klase 2023./24. māc.g.)

                                        Apvienotais iestājeksāmens un konsultācija:

                                            Līdzi jāņem A4 zīmēšanas papīrs, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi,

                                            flomāsteri, melnais marķieris.

5 gadīgā programma – uzņem 2012.,2013. gada dzimušos bērnus (4.,5.klase 2023./24. māc.g.)

                                            Iestājeksāmeni un konsultācijas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā:

                                            Līdzi jāņem A4 zīmēšanas papīrs (4 lapas), grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu

                                            zīmuļi, flomāsteri, melnais marķieris, guaša krāsas, otas, ūdenstrauks, lupatiņa,

                                            paklājamais papīrs.

UZŅEMŠANA MĀKSLAS JOMAS INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ vai SAGATAVOŠANAS GRUPĀS:

Interešu izglītības un sagatavošanas grupu nodarbības norisinās Ogrē, Ķegumā un Suntažos.

Lai pieteiktos nodarbībām jāaizpilda iesnieguma anketa, kas atrodas zemāk.

Uzņemšana OGRĒ- BEIGUSIES! 

NODARBĪBAS ĶEGUMĀ:

 

 

NODARBĪBAS SUNTAŽOS:

 

 

 

 

Uzņemšana Mūzikas jomā:

Uzņemto audzēkņu saraksts 2023./2024. m.g.

Uzņemšanas nosacījumi:

1. Aizpildīt uzņemšanas iesnieguma veidlapu, kas tiek publicēta OMMS mājaslapā

2. Ierasties uz konsultācijām un iestājpārbaudījumiem

Programmas, kurās jāmacās 8 gadi - Klavierspēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Vokālā mūzika/Kora kl.:

          sagat. kl. - no 6 gadu vecuma;

          1. klasē - no 7 gadu vecuma.

Programmas, kurās jāmacās 6 gadi - Arfas spēle, Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, Ģitāras spēle, Akordeona spēle, Kokles spēle:

          sagat. kl. - no 8 gadu vecuma;

          1. klasē - no 9 gadu vecuma.

 

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

  • jāapmeklē konsultācija;

  • jāaizpilda iesnieguma veidlapa;
    (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības vai pases/ID kopija, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un foto 3x4);

  • jāpiedalās iestājeksāmenos.

 

Iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

  • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

  • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

  • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

bottom of page