top of page

Acerca de

53EE7FEA-6C90-467E-898C-005098640818.jpeg

INFORMĀCIJA PAR UZŅEMŠANU OMMS 2024./2025.

Uzņemšanas nosacījumi mākslas jomā

1. Aizpildīt uzņemšanas iesnieguma elektronisko veidlapu

VEIDLAPA IR SLĒGTA no 04.06.2024 - pieteikumu maksimālais skaits ir sasniegts!

2. Ierasties uz konsultācijām un iestājpārbaudījumiem:

 • Bērni, kuri 2024./2025. m. g. mācīsies vispārizglītojošās skolas 2. vai 3. klasē

KONSULTĀCIJU NAV

IESTĀJEKSĀMENI: 4. jūnijs 15:00 (eksāmens ilgs 1,5 h)

Iestājeksāmena prasības - radošs zīmējums.

 

Līdzi jāņem: A4 zīmēšanas/rasēšanas papīrs, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melnais marķieris.

 • Bērni, kuri 2024./2025. m. g. mācīsies vispārizglītojošās skolas 4. vai augstākā klasē

KONSULTĀCIJAS:  3. jūnijs 15:00 (konsultācijas ilgs 1,5 h)​

IESTĀJEKSĀMENI: 4. jūnijs 15:00 (eksāmens ilgs 3 h)

Iestājeksāmenu prasības:

 1. zīmēšanā – klusā daba (zīmējums ar parasto zīmuli, iekomponēšana lapā, priekšmetu proporcijas, tumši gaišās attiecības);

 2. gleznošanā – klusā daba (iekomponēšana lapā, gleznojums ar guaša krāsām, priekšmetu proporcijas, lokālā krāsa);

 3. kompozīcijā – radošs darbs

 

Līdzi jāņem: A4 zīmēšanas/rasēšanas papīrs, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi, flomāsteri, melnais marķieris, guaša krāsas, plakanās otas, ūdens trauks, palete, lupatiņa, papīrs galda apklāšanai.

Audzēkņi tiek uzņemti programmās (jāmācās 7 gadi): 

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA – LIELĀ skola (2090 h) – nodarbības notiks OGRĒ

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA – MAZĀ skola (1600 h) – nodarbības notiks ĶEGUMĀ vai SUNTAŽOS

Uzņemšana mākslas jomas interešu izglītības grupās

Jāaizpilda uzņemšanas iesnieguma elektroniskā veidlapa šeit:

 • Interešu izglītības grupas Ogrē:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoQqDBDqVPYVhVVmBNIlZ1MaJzDNnJNqjhNi4MYLIn4lvbdA/viewform

 • Interešu izglītības grupas Ķeguma mākslas studijā vai Suntažu mākslas studijā:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU-CK-pnK55XpgjtTmXyaDjqs_kFTJRkvmZMyjJnXtnHLn_Q/viewform

Uzņemšanas nosacījumi mūzikas jomā

1. Aizpildīt uzņemšanas iesnieguma elektronisko veidlapu:

UZŅEMŠANA IR BEIGUSIES

2. Ierasties uz konsultācijām un iestājpārbaudījumiem

KONSULTĀCIJAS:  22. maijs 17:00

                                 23. maijs 17:00
IESTĀJEKSĀMENI: 27. maijs 15:30

                                 28. maijs 10:00

Audzēkņi tiek uzņemti programmās (jāmacās 8 gadi): 

TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE - klavierspēle, akordeona spēle

STĪGU - DAUDZSTĪGU INSTRUMENTU SPĒLE - kokles, arfas, ģitāras spēle

STĪGU - LOCIŅINSTRUMENTU SPĒLE - vijoles, čella, kontrabasa spēle

PŪŠAMINSTRUMENTU UN SITAMINSTRUMENTU SPĒLE - flautas, klarnetes, obojas, saksofona, trompetes, mežraga, trombona, eifonija, tubas, fagota un sitaminstrumentu spēle

VOKĀLĀ MŪZIKA - Kora klase
 

 Sagatavošanas klasē - no 6 gadu vecuma

 1. klasē - no 7 gadu vecuma

 

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

 • jāapmeklē konsultācija;

 • jāaizpilda iesnieguma veidlapa;
  (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības vai pases/ID kopija, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli);

 • jāpiedalās iestājeksāmenos.

 

Iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

 • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

bottom of page