Kontakti

Ogres Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Brīvības iela 50, Ogre, LV-5001

epasts: omms@ogresnovads.lv

Dežurants (Mūzikas joma): +371 65045374

Dežurants (Mākslas joma): +371 65021459
Dežurants GSM: +371 28630126

Atvars Lakstīgala

Direktors

+ 371 26558451

atvars.lakstigala@ogresnovads.lv

Gunita Bičule

Direktora vietniece Mūzikas jomā


+371 65045684; +371 22007599

gunita.bicule@ogresnovads.lv

Ieva Lāce

Direktora vietniece Mākslas jomā

 

+371 65021459; +371 29203293

ieva.lace@ogresnovads.lv

Ziedonis Vilde

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

+37129458063

ziedonis.vilde@ogresnovads.lv

Ilze Kupča - Ziemele 

Izglītības metodiķis (Mākslas jomā)

+371 29429421

ilze.kupca.ziemele@gmail.com

Ilona Rone

Lietvede (Mūzikas jomā)

+371 27879972

ilona.rone@ogresnovads.lv

Ilze Kaņepe Stepiņa

Lietvede (Mākslas jomā)

+371 65021459

ilze.kanepestepina@ogresnovads.lv

Anda Bīriņa

Kultūras pasākumu organizatore, sabiedrisko attiecību pārstāve

+371 26415183

anda.birina@ogresnovads.lv

Rekvizīti


Maksātājs: Ogres novada pašvaldība

Brīvības iela 33, Ogre LV-5001

Reģistrācijas Nr.: LV 90000024455

Valsts kase TRELLV22

Konta Nr. LV25TREL9800890740210


Saņēmējs: Ogres Mūzikas  un mākslas skola

Adrese: Brīvības iela 50, Ogre, LV-5001

epasts: omms@ogresnovads.lv

Rekvizīti

Maksātājs: Ogres Novada pašvaldība
Adrese: Brīvības 33, Ogre LV-5001


Reģistrācijas Nr. LV 90000024455
 

Valsts kase TRELLV22
Konta Nr. LV25TREL9800890740210

 

Saņēmējs: Ogres Mūzikas un mākslas skola
Brīvības iela 50, Ogre LV-5001

Mūsu draugi un atbalstītāji

Dežurants: +371 65045374
Dežurants GSM: +371 28630126

epasts: omms@ogresnovads.lv

Apciemojiet mūs arī

  • Facebook Social Icon

OMMS © 2018