UZŅEMŠANA 

2022./2023. m. g.

 UZŅEMTO/NEUZŅEMTO AUDZĒKŅU SARAKSTS MŪZIKAS JOMĀ 2022./2023.m.g.

(Prof. izgl.)

 

 

 Iesniegums par uzņemšanu Ogres Mūzikas un mākslas skolas profesionālajā ievirzē

 MĀKSLAS JOMĀ un MŪZIKAS JOMĀ 2022./23. mācību gadā:  

 

   

Iesniegums par uzņemšanu Ogres Mūzikas un mākslas skolas MĀKSLAS jomas

INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ: 2022./23. mācību gadā:   

INFORMĀCIJA PAR MŪZIKAS JOMU:

Lai uzsāktu mācības Mūzikas jomā

 • jāapmeklē konsultācija;

 • jāaizpilda iesnieguma veidlapa; (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības vai pases/ID kopija, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un foto 3x4);

 • jāpiedalās iestājeksāmenos.

Iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

 • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

 

KONSULTĀCIJAS iestājeksāmeniem uz sagatavošanas klasi un 1. klasi visās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās: 

 • 26., 27. maijā no plkst. 17.00–19.00

IESTĀJEKSĀMENS audzēkņiem uz sagatavošanas klasi un 1. klasi

 • 30. maijā plkst. 16.00

 • 31. maijā plkst. 10.00

INFORMĀCIJA PAR MĀKSLAS JOMU: 

Lai iestātos 5 gadu programmā nepieciešams apmeklēt konsultācijas un nokārtot iestājeksāmenus.

7 gadu programmā uzņemšana bez konsultāciju apmeklējuma un iestājeksāmenu kārtošanas.

 

KONSULTĀCIJAS UN EKSĀMENI: (Tikai 5 gadu programmai- no 10 - 11 gadiem)

 

KONSULTĀCIJAS:

 • ZĪMĒŠANĀ, GLEZNOŠANĀ, KOMPOZĪCIJĀ

30. maijā plkst. 15:00-18:00

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 3 lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija,

flomasteri, krāsainie zīmuļi, melns marķieris, guaša krāsas (12 krāsu komplekts),

trauks ūdenim, lupatiņa, avīze paklāšanai uz galda, palete (šķīvītis) krāsu jaukšanai,

dažāda lieluma plakanās otas.

EKSĀMENI:

 • GLEZNOŠANĀ

31. maijā plkst. 15:00-16:30

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 1 lapa, parastais zīmulis, dzēšgumija,

guaša krāsas (12 krāsu komplekts), trauks ūdenim, lupatiņa, avīze paklāšanai uz

galda, palete (šķīvītis) krāsu jaukšanai, dažāda lieluma plakanās otas.

 • ZĪMĒŠANĀ

1. jūnijā plkst. 10.00-11.30

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 2 lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija,

flomasteri, krāsainie zīmuļi, melns marķieris.

 • KOMPOZĪCIJĀ

1. jūnijā plkst. 11:30-13:00

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 2 lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija,

flomasteri, krāsainie zīmuļi, melns marķieris.

Informācijai, jautājumiem:

Gunita Bičule

Direktora vietniece Mūzikas jomā

+371 65045684, +371 22007599

gunita.bicule@ogresnovads.lv

Ieva Lāce

Direktora vietniece Mākslas jomā

+371 65021459; +371 29203293

ieva.lace@ogresnovads.lv