UZŅEMŠANA 

2022./2023. m. g.

 UZŅEMTO/NEUZŅEMTO AUDZĒKŅU SARAKSTS MŪZIKAS JOMĀ 2022./2023.m.g.

(Prof. izgl.)

UZŅEMŠANA MŪZIKAS JOMĀ SLĒGTA

 

Papilduzņemšana Mūzikas jomā 2022./2023. m. g. sekojošās izglītības programmās:

- taustiņinstrumentu spēle (akordeona spēle);

- stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle);

- pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle);

- vokālā mūzika (kora klase).

 

Uzņemšanas eksāmens: 29. augustā plkst. 16.00

Iestājeksāmena laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

- jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

- plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

 

Lai pieteiktos iestājeksāmenam, lūdzu, aizpildiet iesniegumu: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papilduzņemšana Mākslas jomā (GRUPAS OGRĒ NOKOMPLEKTĒTAS!)​

PIETEIKŠANĀS ATVĒRTA TIKAI ĶEGUMA UN SUNTAŽU BĒRNIEM (INTEREŠU IZGLĪTĪBA UN MĀKSLAS STUDIJA)

Lai pieteiktos skolā, jāaizpilda elektroniskais iesniegums (sk. lejā). Pieteikumu var aizpildīt bērna māte, tēvs vai likumiskais pārstāvis.

JAUNUMS! Ar šo gadu uz OMMS sagatavošanas un interešu izglītības nodarbībām var pieteikties arī bērni no Ķeguma un Suntažiem, nodarbības notiks ĶEGUMĀ, Ķeguma Tautas namā un SUNTAŽOS, Suntažu vidusskolā.

       

Uzņemšanas iesniegums Mākslas studijā Ķeguma un Suntažu bērniem:

Informācijai, jautājumiem:

Gunita Bičule

Direktora vietniece Mūzikas jomā

+371 65045684, +371 22007599

gunita.bicule@ogresnovads.lv

Ieva Lāce

Direktora vietniece Mākslas jomā

+371 65021459; +371 29203293

ieva.lace@ogresnovads.lv