Ogres novada pašvaldība noteikusi mācību maksu Ogres Mūzikas un mākslas skolā:

 • Mācības profesionālās ievirzes izglītības programmās –  20 € mēnesī

 • Mācības interešu izglītības programmās, tai skaitā sagatavošanas klasē, mūzikas novirzienā– 30 €

 • Mācības interešu izglītības programmās mākslas novirzienā:

  • 1x nedēļā (2h)= 13 €

  • 1x nedēļā (4h)= 20 €

  • 2x nedēļā (4h)= 20 €

Mācību maksa tiek aprēķināta par visu mācību gadu, kas tiek sadalīta 9 mēnešos kā izlīdzinātais maksājums!

Mācību maksas atlaides tiek piešķirtas:

 • 50% apmērā bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, ja skolā mācās divi un vairāk bērnu no vienas ģimenes;

 • 100% apmērā bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem. Audzēkņiem par īpašiem sasniegumiem pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu.


Ar pilnu Ogres novada domes protokolu par mācību maksām un atlaidēm iespējams iepazīties šeit:

 

Rekvizīti mācību maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Ogres Novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: LV 90000024455

AS SEB Banka 

Konta Nr.: LV45UNLA0050023262193
 

 

Lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi:


Mācību maksa – OGRES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA, Līguma Nr., SKOLĒNA VĀRDS, UZVĀRDS, mēnesis, par kuru tiek veikta samaksa.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar skolas lietvedi Ilonu Roni ilona.rone@ogresnovads.lv.