top of page

MĀCĪBU MAKSA

Ogres novada pašvaldība noteikusi mācību maksu Ogres Mūzikas un mākslas skolā:

 • Mācības profesionālās ievirzes izglītības programmās –  20 € mēnesī

 • Mācības interešu izglītības programmās, tai skaitā sagatavošanas klasē, mūzikas novirzienā– 30 €

 • Mācības interešu izglītības programmās mākslas novirzienā:

  • 1x nedēļā (2h)= 13 €

  • 1x nedēļā (4h)= 20 €

  • 2x nedēļā (4h)= 20 €

Mācību maksa tiek aprēķināta par visu mācību gadu, kas tiek sadalīta 9 mēnešos kā izlīdzinātais maksājums!

Mācību maksas atlaides tiek piešķirtas:

 • 50% apmērā bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, ja skolā mācās divi un vairāk bērnu no vienas ģimenes, daudzbērnu ģimenēm;

 • 100% apmērā bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem. Audzēkņiem par īpašiem sasniegumiem pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu.

Piesakot bērnu OMMS, tiek aizpildīta pieteikuma veidlapa vai brīvā formā rakstīts iesniegums. Mācību maksas atvieglojumu gadījumā nepieciešams uzrādīt apliecinošu dokumentu ("3+ģimenes karte" u.c. dokumenti, kas ļauj Jums saņemt mācību maksas atvieglojumus).


Ar pilnu Ogres novada domes protokolu par mācību maksām un atlaidēm iespējams iepazīties šeit:

 

Rekvizīti mācību maksas pārskaitīšanai:

Saņēmējs: Ogres Novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: LV 90000024455

AS SEB Banka 

Konta Nr.: LV45UNLA0050023262193
 

 

Lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi:


Mācību maksa – OGRES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA, Līguma Nr., SKOLĒNA VĀRDS, UZVĀRDS, mēnesis, par kuru tiek veikta samaksa.

Neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar skolas lietvedi Ilonu Roni ilona.rone@ogresnovads.lv.

bottom of page