top of page

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles nodaļa

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļā var apgūt flautas, klarnetes, obojas, saksofona, trompetes, mežraga, trombona, eifonija, tubas, fagota un sitaminstrumentu spēli.

Audzēkņi apgūst pareizas elpas, pirkstu un toņa veidošanas pamatus, katram instrumentam atbilstošu spēles tehniku. Iegūst uzstāšanās prasmes, spēju kontrolēt savu ķermeni stresa situācijās, attīsta savu emocionālo pasauli, radošumu un spēju ar sava instrumenta palīdzību atklāt katra skaņdarba raksturu. Audzēkņi iegūst spēlētprieku, prasmi sadarboties un spēju mīlēt mūziku ne tikai darbojoties individuāli, bet arī skolas muzikālajos kolektīvos: 1. – 2. klašu orķestrī, pūtēju orķestrī “Melodija”, simfoniskajā orķestrī, dažāda sastāva duetos, trio, kvartetos un kvintetos.

NODAĻAS VADĪTĀJA: Ieva Lejniece

muzskizlaidums23 (620 of 1612) (1)_edite
muzskizlaidums23 (1049 of 1612) (1).jpg
muzskizlaidums23 (830 of 1612).jpg

Pūtēju orķestris "Melodija"

Vadītāji: Atvars Lakstīgala un Valdis Butāns

OMMS Pūtēju orķestris "Melodija" regulāri piedalās skolas pasākumos (Ziemassvētku koncertos, Valsts svētku koncertos u.c.), piedalās arī pilsētas rīkotajos pasākumos, kā arī ņem dalību dažādos pūtēju orķestru koncertos un konkursos. 2023. gadā OMMS pūtēju orķestris "Melodija" pirmo reizi skolas pastāvēšanas vēsturē iekļuva Vispārējo Dziesmu un deju svētku konkursa finālā un ieguva 3. vietu (III grūtības pakāpes grupa). Līdz ar to bijām tiesīgi piedalīties Dziesmu un deju svētku 150 gadu jubilejas svinībās.

bottom of page