top of page
Search

“Ogres novada Gada pedagogs 2023”

29. septembrī atjaunotajā sanatorijas zālē norisinājās titula “Ogres novada Gada pedagogs 2023” ieguvēju un ilggadējo pedagogu godināšanas pasākums. Ogres Mūzikas un mākslas skola šim titulam izvirzīja Mākslas jomas datorgrafikas skolotāju un metodiskā darba vadītāju Simonu Iranoviču (nominācija "Veiksmīgākā pedagoga debija Ogres Mūzikas un mākslas skolā") un Mūzikas jomas vijoles spēles skolotāju Zitu Krūmiņu (nominācija "Par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā un par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem Ogres Mūzikas un mākslas skolā").

“Ogres novada Gada pedagogs 2023” pasākumā par godprātīgu darbu un ieguldījumu izglītībā tika godināti arī ilggadējie pedagogi, kuru pedagoģiskais darba stāžs ir 40 gadi. Ļoti lepojamies ar Mākslas jomas skolotāju Gitu Līkumu, kura tika godināta tieši šajā nominācijā.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies, ka mūsu skolā strādā tik čakli, atbildīgi un darbīgi pedagogi!Comments


bottom of page