top of page

UZŅEMŠANA 

2023./2024. m. g.

UZŅEMŠANA MŪZIKAS JOMĀ

 

Sekojošās izglītības programmās:

- Taustiņinstrumentu spēle

- Daudzstīgu instrumentu spēle

- Lociņstīgu instrumentu spēle

- Pūšaminstrumentu spēle

- Vokālā mūzika (kora klase).

 

Uzņemšanas eksāmens: 30 maijs plkst. 16.00 plkst. un 31. maijā plkst. 10:00

Konsultācijas 24. maijā plkst. 17.00 un 25. maijā plkst. 17.00

Iestājeksāmena laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

- jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

- plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papilduzņemšana Mākslas jomā

INFORMĀCIJA SEKOS!

 

Informācijai, jautājumiem:

Gunita Bičule

Direktora vietniece Mūzikas jomā

+371 65045684, +371 22007599

gunita.bicule@ogresnovads.lv

Ieva Lāce

Direktora vietniece Mākslas jomā

+371 65021459; +371 29203293

ieva.lace@ogresnovads.lv

bottom of page