UZŅEMŠANA 

2022./2023. m. g.

 UZŅEMTO/NEUZŅEMTO AUDZĒKŅU SARAKSTS MŪZIKAS JOMĀ 2022./2023.m.g.

(Prof. izgl.)

 

Papilduzņemšana Mūzikas jomā 2022./2023. m. g. sekojošās izglītības programmās:

- taustiņinstrumentu spēle (akordeona spēle);

- stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, kokles spēle, ģitāras spēle);

- pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle);

- vokālā mūzika (kora klase).

 

Uzņemšanas eksāmens: 29. augustā plkst. 16.00

Iestājeksāmena laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

- jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

- jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

- plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

 

Lai pieteiktos iestājeksāmenam, lūdzu, aizpildiet iesniegumu: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papilduzņemšana Mākslas jomā (pieteikuma anketas pieejamas aizpildei no 15. līdz 23. augustam)

Lai pieteiktos skolā, jāaizpilda elektroniskais iesniegums (sk. lejā). Pieteikumu var aizpildīt bērna māte, tēvs vai likumiskais pārstāvis.

  • VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA (7 gadu programma) Programmas realizēšanas vieta TIKAI Ogre 

       Uzņemšana no 8 gadu vecuma, vai 2. klases vispārizglītojošā skolā (BEZ IESTĀJEKSĀMENIEM).

       Uzņemšanas iesniegums: 

 

 

  • VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA (5 gadu programma) 

       Uzņemšana no 10 gadu vecuma vai 4. klases vispārizglītojošajā skolā.

       Lai iestātos šajā programmā ir jākārto IESTĀJEKSĀMENI, kas notiks 24. augustā, plkst. 10.00-13.00 OMMS,

       Brīvības ielā 11.

       Uzņemšanas iesniegums:  

  • SAGATAVOŠNAS UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS GRUPA

       VIETU SKAITS IR IEROBEŽOTS!

       Uzņemšanas iesniegums OGRĒ: 

 

 

JAUNUMS! Ar šo gadu uz OMMS sagatavošanas un interešu izglītības nodarbībām var pieteikties arī bērni no Ķeguma un Suntažiem, nodarbības notiks ĶEGUMĀ, Ķeguma Tautas namā un SUNTAŽOS, Suntažu vidusskolā.

       

Uzņemšanas iesniegums Mākslas studijā Ķeguma un Suntažu bērniem: 

EKSĀMENAM LĪDZI JĀŅEM:

  • GLEZNOŠANĀ

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 1 lapa, parastais zīmulis, dzēšgumija,

guaša krāsas (12 krāsu komplekts), trauks ūdenim, lupatiņa, avīze paklāšanai uz

galda, palete (šķīvītis) krāsu jaukšanai, dažāda lieluma plakanās otas.

  • ZĪMĒŠANĀ

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 2 lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija,

flomasteri, krāsainie zīmuļi, melns marķieris.

  • KOMPOZĪCIJĀ

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 2 lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija,

flomasteri, krāsainie zīmuļi, melns marķieris.

Informācijai, jautājumiem:

Gunita Bičule

Direktora vietniece Mūzikas jomā

+371 65045684, +371 22007599

gunita.bicule@ogresnovads.lv

Ieva Lāce

Direktora vietniece Mākslas jomā

+371 65021459; +371 29203293

ieva.lace@ogresnovads.lv