top of page

Bibliotēka

Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība skolas licencētajās programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši mācību programmām.

Bibliotēkas loma ir sakārtot un piedāvāt informāciju un mācību materiālus audzēkņiem un skolotājiem. Veikt grāmatu, nošu un citu iespieddarbu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošināt informācijas izmantošanas iespējas audzēkņiem un skolas darbiniekiem.

Bibliotēkas misija ir nodrošināt pieeju bibliotēkas resursiem un sniegt atbalstu mācību procesā.

 

Bibliotēka pieņem apmeklētājus: Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās no 14:00-18:00

bottom of page