Par Ogres Mūzikas un mākslas skolu

Custom dimensions 1702x630 px.jpeg

Mūsu stāsts

Ogres Mūzikas un mākslas skola Ogres novada domes dibināta Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas un interešu izglītības programmas mūzikā un mākslā. Skola dibināta 2020.gada 1.septembrī, apvienojot divas iepriekš darbojušās izglītības iestādes - Ogres Mūzikas skolu un Ogres Mākslas skolu. Abas skolas bijušas ar ilgu un veiksmīgu pieredzi - šajā mācību gadā mūzikas skolai aprit 60 gadi, savukārt mākslas skola atzīmē 30 gadu jubileju. Apvienojot abas izglītības iestādes vienā – Ogres Mūzikas un mākslas skolā, šī iestāde kļuvusi par vienu no lielākajām mūzikas un mākslas skolām Latvijā. Šobrīd skola darbojās četrās adresēs: mūzikas novirziens apgūstams Ogrē, Brīvības ielā 50, mākslas novirziens: Ogrē, Brīvības ielā 11. Skolai ir mācību klases Suntažos, Suntažu vidusskolas telpās un klasi Ķeguma novada Ķegumā, Ķeguma Tautas namā.

2a_Brīvības 11.tif