top of page
2DE5781D-5E5F-42CB-8926-4D0BE13EFBA9 (1).jpeg

PROFESIONĀLĀ IEVIRZE 

Ogres Mūzikas un mākslas skolā bērni var apgūt 7 gadu profesionālās ievirzes programmu "Vizuāli plastiskā māksla". 

Skolu beidzot, absolventi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

price list.png
2DE5781D-5E5F-42CB-8926-4D0BE13EFBA9 (1).jpeg
bottom of page