top of page

Kora nodaļa

Kora klase Ogres mūzikas skolā darbojas kopš 1987. gada, taču mūzikas skolas bērnu koris Līgas Dziedātājas vadībā sāka darbību 1984. gada oktobrī teorijas nodaļas ietvaros.

Kora klasē pašlaik strādā aktīvi Ogres novada un apkārtējo novadu koncertdzīves organizētāji – pedagogi Gunita Bičule, Ineta Balode, Līga Dziedātāja, Daina Čudare, kā arī Marika Austruma un Annija Bičule – abas Ogres mūzikas skolas kora un klavieru klašu absolventes. Kora klases pedagogi bijuši Guntis Pļavnieks, Jānis Lapsa, Vilnis Boža (1938-1998). Teorijas nodaļā strādā kora klases absolvente Gunda Miķelsone.

2018. gadā kora klasē mācās 61 audzēknis. Nodaļā darbojas 1. un 2. klašu ansambļi, ko vada ped. I. Balode, 3. - 9. klašu koris “Cielaviņa” G. Bičules un D. Čudares vadībā, kā arī vecāko klašu meiteņu vokālais ansamblis G. Bičules vadībā. Divreiz nedēļā audzēkņi apgūst kora dziedāšanas prasmi, 1x nedēļā kopj vokālās dziedāšanas iemaņas, bet 8. klašu audzēkņi vienu reizi nedēļā apgūst arī diriģēšanas pamatus.

Kora klases absolventu vidū ir vokālisti, diriģenti, koru dziedātāji. Notiek aktīva iesaistīšanās koncertdzīvē gan Mūzikas skolā, gan Ogres pilsētā un citur. Ped. L. Dziedātājas vadībā koris piedalījies dažādos starptautiskos konkursos un festivālos. Ir izdoti 2 kompaktdiski.

Ped. G. Bičules vadībā koris ‘’Cielaviņa’’ 2017. g. jūlijā izcīnīja Zelta diplomu bērnu koru kategorijā Eiropas koru olimpiādē, 2018. g. martā JVLMA organizētajā bērnu koru konkursā ‘’Lai skan’’ – Zelta diplomu un balvu par labāko Jāz. Vītola dziesmas interpretāciju, vecāko klašu ansamblis konkursā ‘’Balsis’’ ieguva augstākos rezultātus Latvijā. Rezultatīva ir arī kora klases audzēkņu dalība vokālistu konkursos, gandrīz vienmēr atvedot mājās diplomus par godalgotu vietu iegūšanu 2017. gadā Ogres Mūzikas skolas Gada balva tika piešķirta Rūtai Martinovai, Gada skolotāja tituls – viņas skolotājai Gunitai Bičulei, bet Gada ansambļa goda nosaukums vecāko klašu meiteņu ansamblim.

 

Daina Čudare  /kora klases vadītāja/

bottom of page