top of page

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

Programmā Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle mācās audzēkņi, kuri apgūst flautas, obojas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes trombona, eifonija, tubas, kā arī dažādu sitaminstrumentu spēli. Šo instrumentu spēles prasmi skolas audzēkņi apgūst pieredzējušu pedagogu vadībā. Tie ir: Dimitrijs Grozovs, Maigonis Makars, Dainis Saliņš, Arnolds Birznieks, Modris Krūmiņš, Margarita Sarkisjana, Kārlis Žols, Andris Grizāns, Jolanta Mateusa - Kalniņa un Ieva Lejniece, Ogres Mūzikas skolas absolvente. Ogres Mūzikas skolas audzēkņi pūšaminstrumentu spēli apgūst arī Suntažos, kur flautas spēli māca Jolanta Mateusa - Kalniņa un klarnetes spēli – Maigonis Makars.

Pūšaminstrumentu nodaļa tika izveidota 1963.gadā, bet 1968.gadā tai pievienojās sitaminstrumentu klase. Ogres Mūzikas skolā un tās filiālēs dažādu pūšaminstrumentu spēli mācījuši: Juris Kalniņš, Gunārs Kļaviņš, Ģirts Pāže, Jānis Zīrups, Armands Nelsons, Juris Pavlovskis, Jānis Repša, Vilnis Bogdanovs, Jānis Šneiders, Agnis Ziediņš, Ziedonis Puķītis, Ilmārs Ķenavs, Andis Dūdiņš, Dainis Zēbolds, Laimonis Paukšte, Aivars Jansons, Gita Labzere, Jānis Garais, Raimonds Lasmanis, Arnis Zunda, Artūrs Bērziņš, bet sitaminstrumentu spēli – Andrejs Rozītis.

Liela daļa pedagogu, kuri strādājuši Ogres mūzikas skolā un tās filiālēs, ir bijušie skolas audzēkņi. Tie ir pūšaminstrumentu spēles pedagogi: Guntars Burka, Rūdolfs Putāns, Dzidra Graudiņa, Modrīte Graudiņa, Līga Paukšte, Normunds Krastiņš, Ivars Ozols, Anete Kalniņa, Kārlis Žols, Alvars Šteinbergs, Ainārs Bāliņš, Lolita Ozola-Ozoliņa, Jānis Dāliņš, Airis Rikveilis, Reinis Zabarovskis, Ieva Zvirgzda, Artūrs Bērziņš. Savukārt Alberts Vilcāns bija pirmais Ogres mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles pedagogs.

Skolas absolventi – pūtēji godam pārstāv Ogres mūzikas skolu lielākajos Latvijas orķestros: Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, Latvijas Nacionālās operas orķestrī, Liepājas Simfoniskajā orķestrī, Nacionālo Bruņoto spēku štāba pūtēju orķestrī, kā arī paši palīdz apgūt savu instrumentu spēli topošajiem pūtējiem. Tie ir Bāliņu „dzimta” – brāļi Ainārs, Armands un māsa Antra (tagad – Cukermane), Artūrs Bērziņš, Vairis Nartišs, Uģis Gicēvičs, Linda Ivanova, Arta Asare u.c.

Arī tie skolas absolventi, kuru profesijas nav saistītas ar mūziku, neaizmirst savu instrumentu. Pašdarbības pūtēju orķestru koncertos uz skatuves bieži vien var manīt trompetistus Leonu Meinardu, Rihardu Priedi, Raimondu Zepu, trombonistu Aivaru Madernieku, klarnetistus Tomasu Kokamegi, Jāni Gulānu, Jāni Dreiškinu, flautistes Dzidru Stabiņu, Inesi Skrūzmani un daudzus citus skolas absolventus.

Arī pašreizējie skolas audzēkņi, sekojot savam aicinājumam kļūt par profesionālu mūziķi, pacietīgi un sistemātiski vingrinās, apgūstot jaunu tehnisko un māksliniecisko repertuāru, piedalās konkursos, skolas koncertos, kā arī bieži uzstājas Ogres pilsētā un citur. Ogres Mūzikas skolas audzēkņi ir pārstāvēti Ogres pilsētas Tautas pūtēju orķestrī „Horizonts”.

Savukārt nodaļas pedagogi koncertdzīvē iesaistās gan kā solisti, gan kā orķestru un ansambļu dalībnieki un vadītāji. Radoši izpaužas sitaminstrumentu spēles pedagogs Modris Krūmiņš – ir izdoti divi kompaktdiski ar viņa komponētajām dziesmām.

Iespējams, ka pēc dažiem gadiem koncertu afišās Latvijā, bet varbūt arī citur pasaulē, varēsim izlasīt tādu mūsu skolas audzēkņu, konkursu laureātu vārdus kā Patrīcija Bloma, Arturs Lazdiņš, Rūdolfs Rubenis, Rūdolfs Zunde, Kristaps Šerps, Marta Klinta Riemere u.c.

Ieva Lejniece – pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas vadītāja

bottom of page