top of page

Taustiņinstrumentu spēles nodaļa

 

Klavierspēle un akordeona  spēle

 

Klavierspēles nodaļa pastāv kopš skolas dibināšanas – 1960. gada. Ilgus gadus nodaļu vadīja skolotāja Gunta Freimane. No 2010. gada līdz 2014. gadam nodaļas vadītāja bija skolotāja Gunta Trasune, bet no 2014./2015. mācību gada nodaļas vadītāja ir skolotāja Tatjana Januševska. Šobrīd klavierspēles nodaļai ir pievienota arī akordeona spēles nodaļa un kopā strādā 15 skolotāji:  

    

Maija Bogdanova

Kārlis Krūmiņš

Andžela Gasjaņeca

Agita Lagzdiņa   

Ronalds Gigelis

Astra Graudiņa   

Irēna Ignatāne

Natālija Petrova

Tatjana Januševska

Sarmīte Reneslāce

Alla Kozlovska

Inga Strazdiņa

Larisa Krašutska

Gunta Trasune

Svetlana Catlaka

 

 

58 gadu garumā klavierspēli mācīja vairāki desmiti profesionālu un brīnišķīgu skolotāju: Ada Jurjāne, Gunta Freimane, Adele Baltā, Izolde Jukumsone, Tatjana Trubicina, Elga Klipa un daudzi, daudzi citi, kā arī mūžībā aizgājusi skolotāja Ilona Ludika. Šajos gados klavierspēles nodaļu absolvēja vairāk kā 500 audzēkņi. Dažādi ir viņu tālākie ceļi, bet visi vairāk vai mazāk ir apguvuši klavierspēles pamatus, attīstījuši savus talantus un guvuši izpratni par mūziku.

Daudzi klavierspēles nodaļas absolventi ir valstī zināmi cilvēki (Aija Beitiņa, Mārīte Puriņa, Andris Amoliņš, u.c.). Absolventu skaitā ir mūziķi, kas kļuvuši par klavierspēles pedagogiem un darbojas citās mūzikas skolās (Sandra Siliņa, Inga Sarkane, Sanda Semeika, Maira Līduma, u.c.), savukārt citi izvēlējušies turpināt muzikālo izglītību citās specialitātēs (Marika Austruma, Annija Bičule, Edgars Skarbulis, Vadims Petrovs, Gajanē Grigorjana u.c.)

Lepojamies ar tiem audzēkņiem, kuri  turpināja muzikālo izglītību Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, piemēram, Gunta Trasune.  Šobrīd šajā skolā mācās Ērika Jākobsone, bet Kārlis Gunārs Tirzītis turpina mācības Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Sākot ar 2010. gadu katru rudeni notiek jauno pianistu festivāls „Baltais–melnais”, kura idejas autore un pirmo festivālu vadītāja ir skol. Gunta Trasune. Festivālā regulāri piedalās mūsu kaimiņskolu – Birzgales, Lielvārdes un Jumpravas (tagad LNMMS) un Ikšķiles klavierspēles nodaļu audzēkņi. Populāri kļuvuši mūsu nodaļas ikgadējie koncerti “Arī mēs protam spēlēt klavieres”, “Mazie – lielie” nodaļas skolotāju koncerti vecākiem.

 

„ GADA SKOLOTĀJA 2015 ” – MAIJA BOGDANOVA – klavierspēles skolotāja

„ GADA BALVA 2015 ” – 5. kl. audz. Valters Edvards Plaudis ( skol. M. Bogdanova )

Akordeona spēles nodaļa arī pastāv kopš skolas dibināšanas. Savu lielāko mūža daļu – no 1965.gada līdz 2009.gadam – akordeona spēlei kā pedagogs un nodaļas vadītāja veltīja Raisa Ševšeļova. Šo gadu laikā Ogres Mūzikas skolā akordeona spēli ir mācījuši arī citi pedagogi – Antons Bosoligo, Ēvalds Sīka, Grigorijs Ignatjevs, Anna Paleja, Brigita Zīmele, Tamāra Lakida, Nadežda Pisareva un Līga Catlaka, bet bijušajā skolas filiālē Lēdmanē – Viktors Gaiduks.

Pēdējos 20 gadus akordeona spēles nodaļā strādāja mūsu skolas absolventes – Daina Laizāne un Natālija Čuriļina. No 2010.g. darbu skolā uzsāka akordeona spēles skolotāja – Svetlana Catlaka.​

Akordeona spēles nodaļu līdz šim ir absolvējuši vairāk kā 160 audzēkņu, no kuriem 11 absolventi turpinājuši izglītību dažādās mūzikas vidusskolās, koledžās un augstskolās. Oskars Maurers šobrīd turpina mācības Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā.

​Akordeona spēles nodaļas audzēkņi ne tikai aktīvi koncertēja Latvijā un kaimiņvalstīs, bet piedalījās dažādos konkursos un starptautiskajos akordeonistu festivālos Limbažos, Daugavpilī, Cēsīs un citur.

No 1998. gada līdz 2014.gadam  Ogres Mūzikas skolā katru otro gadu, pavasarī, izskanēja akordeonistu festivāls ”Labam garastāvoklim”. 2014.gada martā notika jau desmitais – jubilejas festivāls, kurā piedalījās akordeonisti no visas Latvijas un pat jau pasaules slavu un popularitāti guvuši mūziķi, piemēram, Ksenija Sidorova un citi pazīstami mākslinieki, kuri, savulaik  būdami Mūzikas skolu audzēkņi, piedalījās šajā festivālā.

 

​„ GADA SKOLOTĀJA 2014 ” – SVETLANA CATLAKA – akordeona spēles skolotāja

„ GADA BALVA 2014 ” – 6. kl. audz. OSKARS MAURERS ( skol. S. CATLAKA )

 

Mūsu nodaļas audzēkņi un skolotāji aktīvi piedalās gan skolas, gan dažādos ārpusskolas pasākumos, koncertos, festivālos, konkursos, iesaistās citu kolektīvu un nodaļu radošajos projektos.

Katru pavasari ar lielām cerībām gaidām jaunos audzēkņus nākam uz iestājeksāmeniem un katru pavasari izlaidumā saviem absolventiem novēlām ​nepazaudēt izpratni par  mūzikas pasauli kā neaptveramo bagātību un iedvesmas avotu!

Nav svarīgi, kāda instrumenta spēli Jūs izvēlēsities mācīties, bet svarīgi, ka Jūs izvēlēsities mūsu – Ogres Mūzikas skolu!

 

Klavierspēles un akordeona spēles

metodiskās komisija vadītāja - Tatjana Januševska

bottom of page