top of page

Pedagogi

Taustiņinstrumentu nodaļa

Gunta Trasune - metodiskās komisijas vadītāja

Klavierspēle

Irēna Ignatāne

Maija Bogdanova

Alla Kozlovska

Sarmīte Reneslāce

Natālija Petrova

Kārlis Krūmiņš

Inga Strazdiņa

Ērika Jākobsone

Andra Ločmele

Rimma Pudāne

 

 

Akordeona spēle

Svetlana Catlaka

Stīgu instrumentu nodaļa

Laila Miglāne - metodiskās komisijas vadītāja

Vijoļspēle

Laila Miglāne 

Viktorija Ivanova

Zita Krūmiņa

Katrīna Eglona

Čella spēle

Justīne Baulina

Kontrabasa spēle

Toms Timofejevs

Arfas spēle

Ieva Šablovska

Kokles spēle

Dace Priedīte

Ģitāras spēle

Laine Loze

Agnese Kalēja

Viktors Fedosejevs (Suntažu nodaļa )

Simfoniskais orķestris

Valdis Butāns

Atvars Lakstīgala

Kora klase

Linda Pētersone- metodiskās komisijas vadītāja

Koris, solo dziedāšana

Marika Austruma

Gunita Bičule

Līga Dziedātāja

Ingūna Lasmane

Evita Konuša

Agita Meri

Pūšaminstrumentu un

sitaminstrumentu nodaļa

Ieva Lejniece - metodiskās komisijas vadītāja

Flautas spēle

Ieva Lejniece

Margarita Sarkisjana

Dainis Saliņš

Klarnetes spēle

Maigonis Makars

Dainis Saliņš

Ivo Jašs (Suntažu nodaļa)

Obojas spēle

Marta Klinta Riemere

Saksofona spēle

Maigonis Makars

Dimitrijs Grozovs

 

Mežraga spēle

Arnolds Birznieks

Atvars Lakstīgala

Trompetes spēle

Kārlis Žols

Trombona spēle

Dimitrijs Grozovs

Eifonija spēle

Dimitrijs Grozovs

Tubas spēle

Dimitrijs Grozovs

Sitamo instrumentu spēle

Modris Krūmiņš

Pūtēju orķestris

Atvars Lakstīgala

Valdis Butāns

Mūzikas teorijas nodaļa

Gunta Goiževska - metodiskās komisijas vadītāja

Linda Rozentāle - Auziņa

Ingūna Lasmane

Līga Grosberga

Aivars Igaunis

Inita Andževa (Suntažu filiāle)

bottom of page