Pedagogi

Taustiņinstrumentu nodaļa

Klavierspēle

Gunta Trasune - nodaļas vadītāja

Irēna Ignatāne

Maija Bogdanova

Alla Kozlovska

Sarmīte Reneslāce

Natālija Petrova

Larisa Krašutska

Kārlis Krūmiņš

Inga Strazdiņa

Ērika Jākobsone

Andra Ločmele

 

Akordeona spēle

Svetlana Catlaka

Stīgu instrumentu nodaļa

Vijoļspēle

Laila Miglāne - nodaļas vadītāja

Viktorija Ivanova

Zita Krūmiņa

Katrīna Eglona

Čella spēle

Justīne Baulina

Elīza Sestule

Kontrabasa spēle

Toms Timofejevs

Arfas spēle

Ieva Šablovska

Kokles spēle

Dace Priedīte

Ģitāras spēle

Laine Loze

Viktors Fedosejevs (Suntažu filiāle)

Simfoniskais orķestris

Valdis Butāns

Atvars Lakstīgala

Kora klase

Koris, solo dziedāšana

Marika Austruma

Gunita Bičule

Ineta Balode

Līga Dziedātāja

Linda Pētersone

Ingūna Lasmane

Evita Konuša

Agita Meri

Pūšaminstrumentu un

sitaminstrumentu nodaļa

Flautas spēle

Ieva Lejniece - nodaļas vadītāja

Margarita Sarkisjana

Dainis Saliņš

Klarnetes spēle

Maigonis Makars

Dainis Saliņš

Ivo Jašs (Suntažu filiāle)

Obojas spēle

Andris Grizāns

Justīne Āboltiņa

Saksofona spēle

Maigonis Makars

Dimitrijs Grozovs

 

Mežraga spēle

Arnolds Birznieks

Atvars Lakstīgala

Trompetes spēle

Kārlis Žols

Trombona spēle

Dimitrijs Grozovs

Eifonija spēle

Dimitrijs Grozovs

Tubas spēle

Dimitrijs Grozovs

Sitamo instrumentu spēle

Modris Krūmiņš

Elvijs Endelis

Pūtēju orķestris

Atvars Lakstīgala

Valdis Butāns

Mūzikas teorijas nodaļa

Gunta Goiževska - nodaļas vadītāja

Linda Rozentāle

Ingūna Lasmane

Līga Zariņa

Aivars Igaunis

Inita Andževa (Suntažu filiāle)