top of page
Search

Informācija par Mūzikas un Mākslas jomas programmām

Zemāk atrodami iesniegumi, lai iestātos Ogres Mūzikas un mākslas skolā.


INFORMĀCIJA PAR MŪZIKAS JOMU


Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas 20V un interešu izglītības programmas:

 • taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, akordeona spēle);

 • stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, arfas spēle, kokles spēle, ģitāras spēle);

 • pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, obojas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trompetes spēle, trombona spēle, eifonija spēle, tubas spēle);

 • sitaminstrumentu spēle;

 • vokālā mūzika (kora klase).

Programmas, kurās jāmacās 8 gadi - Klavierspēle, Vijoles spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Kora kl.:

sagatavošanas kl. - no 6 gadu vecuma;

1. klasē - no 7 gadu vecuma.

Programmas, kurās jāmacās 6 gadi - Arfas spēle, Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, Ģitāras spēle, Akordeona spēle, Kokles spēle:

sagatavošanas kl. - no 8 gadu vecuma;

1. klasē - no 9 gadu vecuma.


Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

 • jāapmeklē konsultācija;

 • jāaizpilda iesnieguma veidlapa; (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības vai pases/ID kopija, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un foto 3x4);

 • jāpiedalās iestājeksāmenos.

Iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

 • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;

 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;

 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;

 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.


KONSULTĀCIJAS iestājeksāmeniem uz sagatavošanas klasi un 1. klasi visās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās

 • 26., 27. maijā no plkst. 17.00–19.00

IESTĀJEKSĀMENS audzēkņiem uz sagatavošanas klasi un 1. klasi

 • 30. maijā plkst. 16.00

 • 31. maijā plkst. 10.00

INFORMĀCIJA PAR MĀKSLAS JOMU


1. “Vizuāli plastiskā māksla” 7 gadu programma (no 8 gadu vecuma)

Audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu. Pēc 3. kursa ir iespēja specializēties, izvēloties vienu no trim virzieniem:

1) Tekstila dizaina pamati

2) Keramikas un porcelāna dizaina pamati

3) Arhitektūras dizaina pamati

Visi audzēkņi papildus apgūst datorgrafiku un foto pamatus.

2. “Vizuāli plastiskā māksla” 5 gadu programma (no 10 gadiem)

Audzēkņi apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu un darbu materiālā.


Lai iestātos 5 gadu programmā nepieciešams apmeklēt konsultācijas un nokārtot iestājeksāmenus. 7 gadu programmā uzņemšana bez konsultāciju apmeklējuma un iestājeksāmenu kārtošanas.


KONSULTĀCIJAS UN EKSĀMENI: (Tikai 5 gadu programmai)

KONSULTĀCIJAS:

 • ZĪMĒŠANĀ, GLEZNOŠANĀ, KOMPOZĪCIJĀ

30. maijā plkst. 15:00-18:00

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 3 lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija,

flomasteri, krāsainie zīmuļi, melns marķieris, guaša krāsas (12 krāsu komplekts),

trauks ūdenim, lupatiņa, avīze paklāšanai uz galda, palete (šķīvītis) krāsu jaukšanai,

dažāda lieluma plakanās otas.


EKSĀMENI:

 • GLEZNOŠANĀ

31. maijā plkst. 15:00-16:30

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 1 lapa, parastais zīmulis, dzēšgumija,

guaša krāsas (12 krāsu komplekts), trauks ūdenim, lupatiņa, avīze paklāšanai uz

galda, palete (šķīvītis) krāsu jaukšanai, dažāda lieluma plakanās otas.

 • ZĪMĒŠANĀ

1. jūnijā plkst. 10.00-11.30

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 2 lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija,

flomasteri, krāsainie zīmuļi, melns marķieris.

 • KOMPOZĪCIJĀ

1. jūnijā plkst. 11:30-13:00

Līdzi jāņem: zīmēšanas papīrs A4 formātā 2 lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija,

flomasteri, krāsainie zīmuļi, melns marķieris.


Iesniegums par uzņemšanu OMMS Mākslas jomas interešu izglītībā: https://forms.gle/kYXt8zPogvPrQUBk6

Iesniegums par uzņemšanu OMMS profesionālajā ievirzē (iesniegums par abām jomām):


Comments


bottom of page