top of page
Search

PĒTERIM AULMANIM VELTĪTAIS MĀKSLAS DARBU KONKURSS

Updated: Sep 8, 2021


Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisināsies vizuālās mākslas konkurss “Ogres novada kultūrvēsturisko un ainavisko vietu apzināšana”. (Turpmāk – Konkurss).


1. ORGANIZĒTĀJS


1.1. Ogres Mūzikas un mākslas skola.

1.2. Projektu finansē Ogres Novada pašvaldībaprojektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros.2. MĒRĶI UN UZDEVUMI


2.1. Popularizēt Ogres novada iedzīvotājiem interesi par zīmēšanu un gleznošanu brīvā dabā/plenērā.

2.2. Pievērst iedzīvotāju uzmanību un interesi ainaviskām un kultūrvēsturiskām vietām Ogres pilsētā un novadā.

2.3. Rīkot mākslinieka Pētera Aulmaņa mākslas darbu izstādi.

2.4. Konkursa dalībnieku darbus atlases kārtībā izlikt izstādē Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē.


3. NORISES LAIKS UN VIETA


3.1. Konkurss notiek Ogres pilsētā un novadā no 1. jūnija līdz 31. septembrim 2021. gadā.

3.2. Konkursa darbus dalībnieki iesniedz no 1. līdz 30. septembrim 2021. gadā, Ogres Mūzikas un mākslas skolā, Ogrē, Brīvības ielā 11.

3.3. Izstāde notiks 2021. gada oktobrī, kurā tiks atlasīti un izlikti dalībnieku labākie darbi.

3.4. Konkursa nolikums tiks publicēts Ogres Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā www.ogremms.lv.


4. KONKURSA NOTEIKUMI


4.1. Konkursā var piedalīties jebkurš Ogres novada iedzīvotājs.

1. grupa - līdz 12 gadiem;

2. grupa - 13 - 17 gadiem;

3. grupa - no 18 gadiem.

4.2. Konkursa dalībnieki zīmē un glezno Ogres pilsētā un novadā sevis izvēlētas vietas – ainavas, pilsētvidi, arhitektūru, kā arī citu, kas katram individuāli šķiet raksturīgs novadam.

4.3. Darbu izmērs - nav noteikts.

4.4. Darbu tehnika - nav noteikta.

4.5. Katrs dalībnieks var iesniegt vienu darbu.

4.6. Darba otrā pusē jāpiestiprina aizpildīta tabula ar informāciju, kas atrodama pielikumā. (lejupielādēt šeit zemāk)

RADI nolikums 2021pielikums
.docx
Download DOCX • 10KB


5. VĒRTĒŠANAS NOTEIKUMI


5.1. Konkursa dalībnieku zīmējumus un gleznojumus vērtē Ogres Mūzikas un mākslas skolas izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija.

5.2. Vērtēšanas kārtībā tiks izvēlēti 3 laureāti.

5.3. Konkursa darbi tiks vērtēti 15 punktu sistēmā:

5.1.1. Darba atbilstība tēmai, vietas atpazīstamība (1-5 punkti);

5.1.2. Kompozīcija, darba risinājums, izpildījuma mākslinieciskā kvalitāte (1-5 punkti);

5.1.3. Oriģinalitāte, tehniskas izvēle (1-5 punkti).

5.1.4. Vērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par godalgoto vietu piešķiršanu vai nepiešķiršanu.


6. KONKURSA LAUREĀTU APBALVOŠANA, REZULTĀTU PAZIŅOŠANA


6.1. Konkursa rezultātu un laureātu paziņošana un apbalvošana notiks 2021. gada oktobra beigās, Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē, izstādes noslēgumā.

6.2. Informācija par Konkursa laureātiem tiks publicēta Ogres Mūzikas un mākslas skolas mājas lapā www.ogremms.lvOgres Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece

izglītības jautājumos mākslas jomā

Ieva Lāce

Kontaktinformācija: ieva.lace@ogresnovads.lv, mob.tālr.: 29203293


Comments


bottom of page